Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 6170 wyświetleń

Sesja Rady Gminy

Ogłoszenie terminie sesji Rady Gminy Grajewo

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 10 lutego b.r. /piątek/ na godzinę 12ºº XXVI sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grajewo odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudzie poprzez zmianę nazwy, siedziby szkoły i likwidację oddziału przedszkolnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia Przedszkola w Rudzie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego w Białaszewie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017.

11. Sprawozdanie za 2016 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grajewo.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady
Jan Dąbrowski

poniedziałek, 6 lutego 2023

Miniony weekend na drogach

Komentarze (2)

Nie popieram likwidacji szkoły w Rudzie. Jeśli zostanie zamknięta dziecko dokończy edukację w Grajewie.

Szkoła nie będzie zamknięta tylko przeniesiona. Tam są lepsze warunki.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.