wtorek, 28 września 2021

Wiadomości

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 30 września b.r. /wtorek/ na godzinę 12.ºº XXXVII sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 sierpnia  2014  roku.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy  w  okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez  wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych na terenie Gminy Grajewo.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.
  8. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu  wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2014-2025.
11. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w III kwartale 2014 roku oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
12. Informacja pracownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grajewie o zasadach udzielania pomocy beneficjentom ARiMR oraz wprowadzonych zmianach w płatnościach bezpośrednich w 2015 roku.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.       

                                                                                  Przewodniczący  Rady
                                                                                  Jan Dąbrowski

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.