Wiadomości

SANEPID zaprasza 23 X

DNI OTWARTE W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
23  października  2006


  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grajewie  informuje, że w ramach Dni Otwartych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod hasłem "Lepiej zapobiegać niż leczyć" w dniu 23 października 2006 w godz. od 12.00 do 16.00  zaprasza wszystkie osoby chcące uzyskać kompletną informację na temat działalności poszczególnych komórek i tak :

1. Sekcja Epidemiologii w zakresie:

-  wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym  pomieszczenia i urządzenia w zakładach opieki zdrowotnej oraz pomieszczenia i urządzenia 
   służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki    lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.
- zapobieganie chorobom przenoszonym przez kleszcze: borelioza, kleszczowe zapalenie    mózgu.
- zapobieganie zatruciom pokarmowym, Salmonellozy itp.

2. Sekcja Higieny Żywienia Żywności i Przedmiotów Użytku w zakresie :

-  ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego- dla  przedsiębiorców mających podjąć działalność w tym zakresie
-  znakowania środków spożywczych- ważne informacje dla konsumenta
-  higiena w kuchni domowej, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego potraw.- zapobieganie zatruciom pokarmowym, które mają źródło w domu.
-  inne

3 Sekcja Higieny Komunalnej w zakresie:

- wymagań dotyczących ekshumacji zwłok,
- wymagań dotyczących zakładów fryzjerskich, kosmetycznych itp
- działań podejmowanych przez Inspekcję Sanitarną, w przypadku niewłaściwej jakości wody  przeznaczonej do spożycia.
- inne

4. Stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie:

- wymagań dotyczących stanowiska pracy ucznia,
- higieniczna ocena rozkładu zajęć lekcyjnych
- inne

5. Stanowisko pracy ds. Promocji Zdrowia w zakresie:

-  programów prozdrowotnych realizowanych w placówkach nauczania i wychowania ,  
   zakładach pracy oraz placówkach ochrony zdrowia, zgodnie z  Wytycznymi Światowej
   Organizacji Zdrowia.
-  nadzoru nad realizacją tych programów w podległych placówkach.


6. Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy w zakresie:

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne środowiska  
  pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób
  związanych z warunkami pracy,
- ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości
  środowiskowych,
- sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakładach pracy.
- inne

7. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w zakresie:

- opiniowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w świetle  
  obowiązujących przepisów prawnych.
- informacja dla inwestorów w sprawie wydawania opinii o sporządzeniu raportu o 
  oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

  Ponadto przedstawicielka Klubu "Amazonka", w ramach współpracy   poprowadzi pokaz połączony z nauką samobadania piersi na fantomach.
  Sekcja Epidemiologii przygotowała wystawę odzieży ochrony osobistej w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych niebezpiecznych np.: ptasiej grypy.
Przygotowano również punkt bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, zorganizowany na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grajewie, oraz wystawkę materiałów informacyjno-edukacyjną połączoną z bezpłatnym rozdawnictwem o różnorodnej tematyce np.: HIV/AIDS, zatruć pokarmowych - Salmonellozy, identyfikacji grzybów - vademecum zbieracza grzybów, WZW typu A i B itp.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  DZIAŁALNOŚCIĄ  PAŃSTWOWEJ  INSPEKCJI  SANITARNEJ

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny  w Grajewie
Lek. med. Włodzimierz Zaborowski   

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.