Wiadomości

Ruszyła Podlaska Rodzina Szkół

Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej


W dniu 05 marca 2010 r. na zaproszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty – P. Jerzego Kiszkiel dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie brała udział w inauguracyjnym spotkaniu Zespołu Założycielskiego Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki  o Niepodległość Rzeczypospolitej. Po dyskusji na temat Regulaminu i wspólnych przedsięwzięć dotyczących działań w/w Rodziny 15 dyrektorów szkół różnych typów  (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)z różnych stron naszego województwa podpisało Akt Założycielski  i tę historyczną chwilę upamiętniło pamiątkowym zdjęciem. Decyzja powołania w/w Rodziny przez Podlaskiego Kuratora Oświaty zrodziła się w związku z potrzebą upamiętnienia obchodzonych            w bieżącym roku szkolnym ważnych wydarzeń w dziejach naszego państwa i narodu. Spotkanie odbyło się w symbolicznym dniu – w 70. rocznicę podjęcia decyzji przez Biuro Polityczne KC WKP(b) o fizycznej likwidacji 14 700 polskich jeńców wojennych oraz 11 000 aresztowanych i znajdujących się w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. -  informuje Marzena Joanna Sulkowska

Celami działania Rodziny są:
1. Poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży o historii walk i polskich dążeń niepodległościowych oraz bohaterach narodowych od końca XVIII do XX wieku.
2. Kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej dzieci i młodzieży oraz postawy. wyrażającej się w pokoleniowej odpowiedzialności za więź z przeszłością, a także za przyszłość swojej Ojczyzny.
3. Inicjowanie ciekawych form aktywności uczniów i nauczycieli.
4. Stworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk między szkołami.
5. Nawiązanie współpracy szkół w realizacji przedsięwzięć służących upowszechnianiu wiedzy   o polskich bohaterach walk o niepodległość.
Członkiem Podlaskiej rodziny Szkół Imienia Bohaterów walki o Niepodległość Rzeczypospolitej może zostać każda szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty i która:
1. przyjęła za patrona nazwę polskich formacji zbrojnych, organizacji i struktur Polskiego Państwa Podziemnego lub wybitnych Polaków, którzy w różnych  okresach naszych dziejów – od Insurekcji Kościuszkowskiej do powstania NSZZ Solidarność – swoje życie poświęcili sprawie niepodległościowej Ojczyzny,
2. wyraziła wolę przystąpienia do rodziny, współpracy ze szkołami do niej należącymi w zakresie realizacji zadań określonych w Regulaminie oraz złożyła deklaracje.

Więcej szczegółów na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.