niedziela, 26 czerwca 2022

Kraj

Rekrutacja w ZDZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie zaprasza do podjęcia nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych na jednym z kierunków:
TECHNIK INFORMATYK lub TECHNIK ADMINISTRACJI

Charakterystyka szkoły:
-Podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie,
-2-letni okres kształcenia,
-Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,
-Szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego
-Zaoczna forma kształcenia

Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

W zawodzie technik informatyk można realizować m.in. następujące specjalizacje:
·    Systemy zarządzania bazami danych,
·    Komputerowe wspomaganie projektowania
·    Grafika komputerowa,
·    Techniki multimedialne,
·    Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,
·    Aplikacje internetowe.

Technik administracji może podejmować pracę w administracji rządowej i administracyjnej, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych, na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.

-Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS i WKU
-Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy
-Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe, zapewniamy możliwość nauki języka obcego na różnym poziomie zaawansowania.

UWAGA!
Nie jest wymagane świadectwo dojrzałości!!!
Jest to szkoła, do której idziesz nawet bez zdanej matury.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.