Kultura i rozrywka

Regionalny konkurs piosenki

Regionalny konkurs piosenki
XVIII REGIONALNY KONKURS PIOSENKI
Grajewo 2011

I.       CEL  IMPREZY

1. Konfrontacja dorobku artystycznego. Konkurs jest imprezą między wojewódzką.
2. Popularyzacja muzyki i piosenki.
3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z wykonawcami piosenek.

II. UCZESTNICY
1.    Soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno - instrumentalne, chóry.
2.     Piosenki mogą być prezentowane do akompaniamentu
        lub półplaybacku.
3.    Szkoły muzyczne prezentują się poza konkursem.

III. TERMIN:  17 kwiecień 2011 godz. 12.00

IV. ORGANIZATOR

Miejski Dom Kultury w Grajewie

V. MIEJSCE KONKURSU

Miejski Dom Kultury ul. Wojska Polskiego 20, 19 -200 Grajewo

       Na adres organizatora należy przesłać "Kartę zgłoszenia"   w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2011 r.   na adres Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 20,
   19 - 200 Grajewo, tel.086  272 - 29 – 91, tel./ fax 086  272 - 83 – 86,   e-mail: [email protected] 

   Wszelkich informacji udziela: Monika Soroko

VI.  KONKURS ZOSTANIE PRZEPROWADZONY

W TRZECH KATEGORIACH WIEKOWYCH :

 kategoria wiekowa – od 7 do 12 lat
 kategoria wiekowa – od 13 do 16 lat
 kategoria wiekowa – od 17 do 21 lat                    verte

1. Każdy wykonawca, solista, zespół, chór prezentuje dwie piosenki o dowolnej tematyce i w dowolnym języku ( adekwatnej do wieku).
2.   Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą.
3. Akompaniamenty nie mogą być w formie plików MP3.
4. Próby sceniczne trwają od 10.00 – 11.30
UWAGA !!! Organizator zastrzega sobie decyzję o ilości prezentowanych utworów. Ze względu na dużą ilość uczestników w danej kategorii - wykonawcy wybierają jedną piosenkę do prezentacji przed komisją.

VII. OCENA  I  NAGRODY

1. Jury powołuje organizator.
2. Komisja konkursowa ocenia:
- walory wokalne ( intonacja, emisja )
- dobór repertuaru,
- aranżację,
- ogólny efekt sceniczny i artystyczny.
3. Nagrody i wyróżnienia jury przyzna w danych kategoriach wiekowych.
- jury może przyznać specjalne nagrody dla instruktorów.

VIII. PRZEPISY ORGANIZACYJNE
1. Akredytacja wynosi 5 złotych od osoby ( solistów, członków zespołu).
2. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.
3. Akredytację prosimy wpłacić na konto PKO BP S.A. O/ Grajewo 74102013320000130200374785 z dopiskiem "Piosenka 2011"do dnia 08.04.2011 i przedstawić ksero wpłaty w dniu Konkursu. Po tym terminie wpłata akredytacji gotówką w dniu Konkursu tj. 17.04.2011 w biurze organizacyjnym Regionalnego Konkursu Piosenki.
4.  Instytucje zgłaszające uczestników do konkursu winny ubezpieczyć   jego uczestników.
5.  Instytucje delegujące ponoszą koszty przejazdu.
6.  Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 
 

poniedziałek, 18 października 2021

Wielka Parada Branickich 2021

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.