czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

PUK na dobrej dordze

Na początku czerwca 2008 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Grajewie.

Podczas posiedzenia przedstawiono bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrachunkowy 2007. Podczas selektywnej zbiórki odpadów w 2007 roku grajewskie przedsiębiorstwo zdało łącznie prawie 80 ton odpadów. Było to: 54.47 ton makulatury, o 26,19 ton więcej niż w 2006 roku, 15.3 ton opakowań z tworzyw sztucznych – w 2006 r. zebrano 5,43 ton oraz 4,8 ton opakowań ze szkła – mniej o ponad 9 ton niż w 2006 roku. Omawiano zakres statutowej działalności spółki, do której należą: usługi komunalne, sprzętowe, inwestycyjno-budowalne oraz sprzedaż paliwa.

W analizowanym roku nasze przedsiębiorstwo nie utraciło płynności finansowej. W porównaniu z rokiem 2006 przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 3,9 %, a koszty zmniejszyły się o 0,5 % do roku 2006 – powiedział nam prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Grajewie Mirosław Mielczarek (na zdjęciu).

Ważnym punktem posiedzenia było udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej, w której skład wchodzą: Tadeusz Godlewski, Maria Jasińska, Mariusz Jaczyński, Józef Jarząbek, Janusz Bielecki oraz Zarządowi spółki.

e-Grajewo.pl

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.