środa, 29 marca 2023

Wiadomości

Ptasia grypa H5N8

Wysoce zjadliwy wirus grypy ptaków podtypu H5N8 rozprzestrzenia się nie tylko w Niemczech i Szwajcarii. Przypadki występowania odnotowuje się także w Polsce, chorobę potwierdzono w stadach drobiu na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Liczba zachorowań wzrasta. Wystąpienie kolejnych ognisk  ptasiej grypy stwierdzono na Podkarpaciu i w Małopolsce. Mimo, że w naszym regionie nie odnotowano żadnego przypadku, to wciąż istnieje poważne zagrożenie zakażenia drobiu ze strony dzikiego ptactwa.

Weterynarze apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zalecają by w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość.

- Hodowcy powinni stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa. Zaleca się pozostawić drób w budynkach inwentarskich, ptactwa nie należy karmić na zewnątrz a paszę należy zabezpieczyć przed dostępem dzikich zwierząt np. wróbli, gołębi – radzi Tadeusz Zakrzewski, inspektor do spraw zwalczania chorób zakaźnych.

Zwiększona śmiertelność w stadzie, zmniejszona liczba składanych jaj, spadek przyjęcia paszy lub wody powinny wzbudzić niepokój. Ptak, zarażony wirusem może mieć drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, biegunkę. Każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym te które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków należy zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej.
 

Pojedynczy przypadek nieżywego ptaka, znaleziony np. na działce czy w obejściu jeszcze nie świadczy o wystąpieniu choroby. W ramach środków prewencyjnych wskazana jest ostrożność – martwe zwierzę należy zakopać a miejsce zdezynfekować.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.