poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

Przetarg nieograniczony

ZARZĄD POWIATU GRAJEWSKIEGO OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH,
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU,
UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD SZKÓD MATERIALNYCH,
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ,
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE.

Warunki Zamówienia odebrać można w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6 B pok.___ oraz w firmie Medic-Eurobrokers sp. z o.o., ul. Tuwima 9, 87 - 100 Toruń. Ofertę należy złożyć do dnia 30 marca 2004 r. do godziny 10:00 w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6 B pok.___.

Otwarcie ofert nastąpi 30 marca 2004 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego - tj. w Starostwie Powiatowym w Grajewie ul. Strażacka 6 B pok.___.

W przetargu mogą wziąć udział Zakłady Ubezpieczeń spełniające warunki określone w ust. 22 ust 1 pkt 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Warunkach Zamówienia.

źródło: BIP

poniedziałek, 26 lutego 2024

Opel wbił się bagażnikiem w drzewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mlekpol na Techmilk 2024

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.