Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 2819 wyświetleń

Przebudują drogi powiatowe w m. Czarna Wieś i Tama

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

zadanie p.n.: „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama 
z budową kładki pieszo-rowerowej na Kanale Kuwaskim”


Kwota dofinansowania:  3 614 046,55 zł

Całkowita wartość inwestycji:  6 089 220,92 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie:  21 września 2023 r.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w województwie podlaskim, powiecie grajewskimi, gminie Rajgród w obrębie miejscowości Czarna Wieś i Tama.

 

Zadane realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

 

Celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo-rowerowej na Kanale Kuwaskim” jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu. 


W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego, zakłada się osiągnięcie następujących efektów:

-przebudowę drogi na 2 (dwóch) odcinakach o łącznej długości 1663 m,
-wykonanie poboczy,
-budowę drogi pieszo-rowerowej,
-budowę kładki pieszo-rowerowej przez Kanał Kuwaski,
-wyposażenie 2 (dwóch) przystanków komunikacyjnych w wiaty przystankowe,
-odwodnienie korpusu drogowego,
-przebudowę 2 (dwóch) skrzyżowań,
-wykonanie 2 (dwóch) wyniesionych przejść dla pieszych,
-wykonanie kierunkowego doświetlenia przejść dla pieszych, 
-wykonanie 1 (jednej) wyspy dzielącej na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy.


Przebudowa drogi wraz z budową kładki pieszo będzie zaprojektowana i zrealizowana na dwóch odcinkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, jako droga powiatowa klasy technicznej Z.  Zakłada się wykonanie drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu i szer. pasa 3m. Zostaną wykonane pobocza z kruszywa a w obszarze przejść dla pieszych z betonowej kostki brukowej. Na odcinku I będzie wykonana droga pieszo-rowerowa po stronie lewej. Ze względu na zbyt małą szerokość istniejącego mostu na Kanale Kuwaskim, zakładane jest wykonanie kładki pieszo-rowerowej po stronie lewej o dł. 15m. 

 

W wyniku realizacji zadania powstanie ciągły przebieg drogi pieszo-rowerowej od początku odc. I do DK nr 61. 

 

W dniu 16 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie a Wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych firmą „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

 

Termin realizacji zadania: 819 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy.

 

Komentarze (6)

Ponad dwa lata na wybudowanie 1.6 km drogi ?

Brawo i to jest inwestycja a nie progi co 100 metrów

Do Leon, jest to Zadanie typu Projektuj i Buduj, potrzebny jest czas na wykonanie projektu drogi. Dodatkowo do wykonania jest obiekt mostowy, który też potrzebuje czasu :) Nie wszystko da radę się zrobić w pół roku.

A kiedy droga z Tamy do Zawad?

Do Leon. To nie 1,6 km tylko 0,1663 km

Do abc 1663 m to 1,663 km -szkoła podstawowa się kłania

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.