niedziela, 26 maja 2024

Programy unijne

Promowanie dialogu międzykulturowego

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh, która stawia sobie za cel wspieranie dialogu międzykulturowego w 35 krajach śródziemnomorskich, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

W 2006 r. priorytety akcji współfinansowanych przez Fundację są następujące:

- Eurośródziemnomorska muzyka i kreacja kulturowa/artystyczna

- Program Szkół Eurośródziemnomorskich

- Eurośródziemnomorskie ekipy młodych badaczy

- Uniwersytety letnie/programy wymiany (pobyty twórcze dla artystów)

- Biblioteki, promocja książki i czytelnictwa, tłumaczenia

- Międzykulturowe wymiany kobiet z organizacji społeczeństwa obywatelskiego

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje i instytucje działające non-profit, posiadające osobowość prawną, z siedzibą w jednym z państw Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego.

Granty przyznawane są w przedziale: 10.000 – 35.000 euro. Kwota ta stanowi od 25% do 90% kosztów przedsięwzięcia, przy czym prośba o grant przekraczający 50% musi być wyraźnie umotywowana we wniosku aplikacyjnym.

Koordynatorem polskiej sieci Fundacji jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Wnioski można składać do 1 czerwca i do 1 listopada 2006 roku.

Więcej informacji: www.euromedalex.org/En/Proposals.htm oraz http://www.euromedalex.org/En/AboutUs.htm

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.