Wiadomości

Projekt GOPS zakończony

W dniu 01.12.2009 r. w świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie pt. „Program wsparcia społeczno - zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koszt projektu – 121.757,14 zł.

Działania w ramach projektu na rzecz beneficjentów: szkolenia i kursy zawodowe były dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. 21 uczestników projektu zostało objętych wsparciem, doradcy zawodowego, psychologa oraz szkoleń i kursów w zakresie: fryzjerstwa, przedsiębiorczość, koparko – ładowarka, księgowość komputerowa z obsługa kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. „B”.  - opisuje gminagrajewo.pl

Osoby uczestniczące w projekcie:
- nabyły nowe umiejętności społeczne,
- zwiększyły poczucie własnej wartości,
- poznały swoją osobowość
- zwiększyły motywację do poszukiwania pracy.

W roku 2010 planujemy dalszą kontynuację projektu.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.