środa, 28 lutego 2024

Programy unijne

Program Phare 2003 do 15V

 Podlascy przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia ze środków UE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dodatkowe dwa terminy przyjmowania wniosków w ramach Phare 2003 Program Rozwoju Przedsiębiorstw.

 

Jest to program regionalny, w którym do wykorzystania podlaskie firmy mają ponad 620 tys. euro.
W ramach tego programu można uzyskać wsparcie m.in. na:
- wykonanie dokumentacji technicznej planowanej inwestycji,
- opracowanie biznes planu, studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, wniosku o finansowanie zewnętrzne (np. ze środków pomocowych UE),
- przygotowanie raportów dotyczących oceny konkurencyjności pozycji przedsiębiorstwa,
- opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

W ramach Phare 2003 PRP podlascy przedsiębiorcy mają do wykorzystania środki w wysokości 628 683,80 euro. Firma, który złoży wniosek, może uzyskać wsparcie w wysokości do 5 tys. euro, ale nie więcej niż 50% kwalifikowanych kosztów zakupu usług doradczych.

Do tej pory blisko 100% złożonych w ramach tego programu  wniosków zostało dofinansowanych. Podlaskie firmy wykorzystały dotychczas w ramach Phare 2003 Program Rozwoju Przedsiębiorstw ponad 38,5 tys. euro, głównie na wykonanie dokumentacji technicznej planowanych inwestycji.  Dotychczasowe doświadczenia wskazują więc, że praktycznie każda firma, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek otrzyma dotację. Teraz, dodatkowo dokonano znacznego skrócenia czasu na przeprowadzenie oceny. Wnioskodawcy nie później niż po 27 dniach od upływu terminu składania wniosków uzyskają informację czy ich projekt otrzymał dofinansowanie.

Przy rozpatrywaniu wniosków o dotacje bardzo często brane jest pod uwagę dotychczasowe doświadczenie w wykorzystaniu pomocy ze środków UE. Tak jest chociażby w najpopularniejszym wśród przedsiębiorców programie – Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3. W programie tym przyznawane są dodatkowe punkty dla przedsiębiorstw, które już wcześniej korzystały z dotacji pochodzących z budżetu UE. Wszystko to sprawia, iż przedsiębiorcy nie powinni zmarnować szansy uzyskania wsparcia w ramach programu Phare 2003 Program Rozwoju Przedsiębiorstw.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 kwietnia i 15 maja 2006 r. w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji na temat programu Phare 2003 Program Rozwoju Przedsiębiorstw można uzyskać na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego www.pfrr.bialystok.pl. Informacje można uzyskać również w Punkcie Konsultacyjnym PFRR w Białymstoku, przy ul. Waszyngtona 29, tel. 085 653 72 13.

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.