środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 11912 wyświetleń

Problemy alkoholowe w 2006

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Grajewo w 2006 roku

Miejska Komisja w Grajewie opracowała i przedstawiła do zatwierdzenia Radzie Miasta - Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006, które zostały przyjęte w drodze uchwał Rady Miasta Grajewo.
W ramach zadań zawartych w tych programach podjęto szereg działań dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, celem uzyskania podstawowej pomocy psychologicznej, terapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem osób współuzależnionych i dzieci.
Do zasadniczych zadań Komisji należy udzielanie wszystkim osobom szukającym pomocy w sferze uzależnienia od alkoholu i innych środków toksycznych o działaniu odurzającym i narkotycznym zmieniającym świadomość.

Realizatorem powyższych programów jest Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który podejmuje szereg działań polegających na uruchomieniu procedur administracyjno-prawnych związanych z kierowaniem osób, którym zarzuca się nadużywanie napojów alkoholowych na przymusowe leczenie odwykowe, redaguje wnioski i uzasadnienia do Sądu Rejonowego w Grajewie o uzyskanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się przymusowego leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego lub innej alternatywnej formie leczenia. Ponadto motywuje do szukania pomocy i podjęcia leczenia z własnej woli. Utrzymuje stały kontakt z Sądem Rejonowym i Zespołem Kuratorów oraz Komendą Powiatową Policji.

Do Komisji w 2006 roku wpłynęło 127 wniosków obejmujących 106 osób o skierowanie na leczenie odwykowe (21 wniosków zawierały nazwiska powtarzające się kilkakrotnie). Wobec 50 osób Komisja wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Grajewie o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego. Natomiast 18 osób Komisja zobligowała do uczestnictwa w zajęciach grupy terapeutycznej przy Grajewskim Klubie „Zdrowie i Trzeźwość". W 36 przypadkach odstąpiono od procedury postępowania ze względu na bezzasadność stawianego zarzutu nadużywania alkoholu, natomiast w 2 przypadkach wycofano wniosek o skierowanie na leczenie w związku ze zgonem.
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała 51 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych. Opinie dotyczyły zgodności lokalizacji i limitu punktów sprzedaży z obowiązującymi w tym zakresie uchwałami Rady Miasta w Grajewie.

Pozytywnie zaopiniowano wnioski na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:
- o zawartości do 4,5% alkoholu (piwa) - 25 wniosków,
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (wino) - 4 wnioski,
- powyżej 18% alkoholu (wódka) pozytywnie zaopiniowano 4 wnioski,
Pozytywnie zaopiniowano wnioski na gastronomiczną sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:
- o zawartości do 4,5% alkoholu (piwa) - 7 wniosków
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (wino) - 3 wnioski
- o zawartości powyżej 18% (wódka) - 1 wniosek

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamierza przesłać do każdego punktu posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych listy intencyjne ze wskazówkami i informacjami na temat aktualnych zasad i wymogów, jakie obowiązują zarówno przy wydawaniu zezwoleń, jak i podczas sprzedaży napojów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem  osób  nieletnich,  nietrzeźwych i zakłócających porządek publiczny w najbliższej okolicy danego punktu sprzedaży tych napojów oraz konsekwencji administracyjno prawnych w sytuacji udowodnionego łamania tych zasad, norm i postanowień prawnych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

( Sporządził: KOONDYNATOR DS ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH)

e-Grajewo.pl

Komentarze (5)

Na osiedlu Centrum ,alkohol sprzedawany jest osobom niepełnoletnik oraz osobom które spożywają w sklepie lub w jego pobliżu.Bardzo często widywane są obrazki jak małoletni spozywaja bez żadnej krępacji na ławeczkach przed blokami.
Rozumiem władzę ,że chce mieć wpływy z koncesji na alkohol, ale i tak zawsze koszty będą wieksze w póżniejszej fazie z powodu spożycia (rozboje, leczenie, psychika) itp.

w Świecie alkoholi to chyba nawet na buzie nie patrzą,bo o dowodzie już nawet nie mówię!!!Tam straż miejska miałaby co robić,szczególnie w sobotni wieczór....

Kto chce to pije, kto nie to nie!

a ja mam odwrotny problem na południu w tzw"kurczaku" nie chcą mi nigdy sprzedać papierosów chociaż mam juz 19 lat!!! muszę zacząć nosić przy sobie dowód...:/

oni są zakrenceni tak bo i tak co do czego przyjdzie to nieletni mogą kupić alkochol

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.