Warto przeczytać

Praca strażaka - najważniejsze informacje

Myślisz o pracy strażaka? Określone akty prawne stawiają wymagania przed osobami, które po ukończeniu studiów marzą o pracy w jednostce pożarnej. Sprawdź nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jakie są m.in. zadania strażaków, jak wyglądają sposoby szkolenia, zagrożenia albo zarobki. 


Zadania strażaków

Wielu z nas praca strażaka kojarzy się wyłącznie z gaszeniem pożarów, nie jest to jednak jedyny obowiązek związany z tą profesją. Zadaniem strażaka jest także organizowanie oraz prowadzenie działań ratowniczych, które mają na celu ochronę zagrożonego życia, zdrowia i mienia. Straż pożarna interweniuje nie tylko, gdy wybuchnie pożar, ale także podczas innych klęsk żywiołowych, katastrof chemicznych, budowlanych i wypadków komunikacyjnych.


Strażacy są wzywani do ewakuacji zagrożonych osób, czy zabezpieczenia terenu. Podejmują się również czynności prewencyjnych, w tym m.in. zajmują się konserwacją instalacji przeciwpożarowej, usuwaniem usterek, lokalizacją czy likwidacją zagrożeń chemicznych i ekologicznych. 


Bardzo często ściśle współpracują z innymi służbami, najczęściej z policją, pogotowiem czy wojskowymi służbami technicznymi. 


Całą listę obowiązków i funkcji straży pożarnej można znaleźć w Ustawie o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 roku. Jeśli więc chcesz poznać wszystkie zadania strażaków, odsyłamy do tego dokumentu.


Sposoby szkolenia

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej reguluje też wymagania wobec kandydatów do straży pożarnej. Strażakiem może zostać obywatel Polski bez przeszłości kryminalnej. Kandydat musi ukończyć co najmniej szkołę średnią, jak i również cechować się fizyczną i psychiczną zdolnością do pełnienia służby. Aktualnie stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej dzieli się na cztery kategorie: oficerskie, aspiranckie, podoficerskie i szeregowe.


Aspiracje i wykształcenie kandydata definiują ścieżkę jego kariery. Na początku ma do wyboru dwie drogi – może aplikować na jeden z wolnych etatów w wybranej jednostce straży pożarnej lub może zdać egzaminy do jednej ze szkół kształcącej osoby, które myślą o zajmowaniu wyższych stanowisk w jednostce. W Polsce można znaleźć trzy szkoły aspiranckie, mają one swoje siedziby w takich miast jak: Kraków, Poznań i Częstochowa.


Zagrożenia

Strażak w swojej pracy narażony jest na wiele niebezpieczeń. Międzynarodowa Karta Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, którą można znaleźć na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, wyróżnia dla tego zawodu takie zagrożenia jak czynniki związane z zanieczyszczeniem powietrza, substancjami chemicznymi, wysoką temperaturą oraz urazami fizycznymi, które mogą powstać w wyniku pracy na wysokościach. 


Podczas gaszenia pożarów strażacy narażeni są na uduszenie ze względu na niską zawartość tlenu i szkodliwe gazy. Gorące powietrze może też spowodować oparzenia skóry i dróg oddechowych. Bardzo często praca strażaków wymaga od nich wejścia do budynków grożących zawaleniem w wyniku czego są oni narażeni na uszkodzenia związane z odpadającym gruzem, elementami konstrukcji lub ostrymi powierzchniami. 


Praca strażaków może odbić się nie tylko na ich zdrowiu fizycznym, ale też psychicznym. Ten zawód to spora odpowiedzialność, w końcu od straży pożarnej niejednokrotnie zależy bezpieczeństwo ludzi. Ta świadomość przyczynia się do powstania ogromnego stresu. Na psychice strażaków odbijają się również sytuacje, w których ratowana osoba poniesie śmierć mimo udzielonej pomocy.


Zarobki

Wysokość pensji strażaków nie należy do najwyższych, ciężko też nazwać ją adekwatną do podejmowanego ryzyka. To, ile finalnie zarabia strażak, zależy od jego umiejętności, stanowiska i doświadczenia. Strażacy mogą jednak liczyć na nagrody roczne i uznaniowe.


Wozy strażackie

Wozy strażackie są jednym z najistotniejszych narzędzi pracy w tym zawodzie, dlatego też w jednostce musi znajdować się sprawny i pewny sprzęt z zaufanych źródeł. Takim źródłem jest firma Auto-Mar, która oferuje m.in. wozy Iveco dla straży pożarnej.


Podsumowanie

Praca w straży pożarnej nie należy do łatwych. Przed wyborem tej kariery, warto więc zastanowić się nad plusami i minusami tego zawodu.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.