piątek, 21 czerwca 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 13968 wyświetleń

Praca dla urzędnika

Maj obfituje w oferty pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych.

     W trakcie jest procedura konkursowa na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Działu Technicznego w Zakładzie Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie. Dwie oferty przeszły etap formalny, osoby przejdą kolejne fazy tej swoistej rywalizacji.


      29 maja br. natomiast Burmistrz miasta Grajewo ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie (obecna dyr. Alicja Kryspin, odchodzi na emeryturę).

Ogłaszający stawia przed kandydatami wymagania związane ze stanowiskiem.
Konieczne: - posiadanie polskiego obywatelstwa, - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy, - posiadanie wykształcenia  wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
Preferowane: - posiadanie stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej, - znajomość  obowiązujących  przepisów  z zakresu funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych, w tym aktów prawnych związanych z działalnością bibliotek, - kursy specjalistyczne z zakresu zarządzania kulturą, - znajomość zagadnień dotyczących  pozyskiwania środków pozabudżetowych, - znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), - umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne oraz dyspozycyjność, - samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji.

Na ww. stanowisku przewiduje się zakres wykonywanych zadań:
- kierowanie i zarządzenie  Miejską Biblioteką Publiczną w Grajewie oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- organizowanie działalności Biblioteki zgodnie z obowiązującymi  przepisami i statutem.

Kandydaci mogą składać dokumenty w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo do 10 czerwca br.Ogłoszenie o naborze - zobacz więcej


czwartek, 20 czerwca 2024

EURO 2024. Grajewska Strefa Kibica

czwartek, 20 czerwca 2024

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Komentarze (3)

A na co potrzebny jest konkurs.Z Ełku ludzie i tak są prawdopodobnie inteligentniejsi od Grajewian.

mocno ukierunkowana oferta

podejrzewam, że Pan który tam pracował tyle lat i odchodzi na emeryturę nie ma takiej wiedzy jaką się tutaj wymaga od nowego pracownika...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.