piątek, 3 lutego 2023

Wiadomości

  • 10 komentarzy
  • 12389 wyświetleń

Pożar -ofiara śmiertelna


W dniu 7 grudnia br., w godzinach porannych doszło do powstania pożaru w budynku mieszkalnym w miejscowości Kuligi kolonia gmina Rajgród. O godz. 7,27 zadysponowaliśmy dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Grajewie i jeden zastęp OSP Rajgród. W pożarze zginął właściciel domu.
Dla przypomnienia przedstawiamy kilka zasad ogólnych niezbędnych do stosowania przy eksploatacji urządzeń grzewczych
• nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych, gazowych jak również na paliwo stałe,
• należy zlecać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbania tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
• w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności jak również zapobieżenia zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadza),
• podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0.3 m sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0.3 m,
• należy używać tylko tych urządzeń grzewczych elektrycznych i gazowych, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,
• właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.


Rzecznik KPPSP mł. kpt. Z. Chorosz
Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.