Wiadomości

Poszukiwany informatyk

 OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO
INFORMATYK W WYDZIALE  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE
UL. STRAŻACKA 6B.

1. Wymiar etatu: 1
2.  Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
Gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową urzędu; prowadzenie ewidencji wyposażenia poszczególnych stanowisk w sprzęt komputerowy; nadzór nad serwerami i zainstalowanym oprogramowaniem; dbałość
o bezpieczeństwo danych w postaci elektronicznej; aktualizacja danych
w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu; ewidencja programów komputerowych; konserwacja sprzętu komputerowego i sieci komputerowej.
3. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe informatyczne.
4. Wymagania pożądane:
Doświadczenie zawodowe (co najmniej dwuletni staż pracy), komunikatywność, kreatywność, umiejętność  pracy w zespole.
5. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do 8 października 2007 roku.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, pokój Nr 18 Sekretariat – I piętro.
 7.  Inne informacje:
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn.zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm./.


Grajewo, 2007-09-21
Starostwo Powiatowe w Grajewie

wtorek, 6 czerwca 2023

TEAM 4 - dwa kółka i kolejka

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Wiolecie Zielińskiej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.