Wiadomości

Posiedzenie komisji

Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Grajewo zwołuje posiedzenie wymienionej Komisji na dzień 5 lutego 2004 roku (czwartek) godz. 900, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta /mała sala konferencyjna/.
Posiedzenie Komisji jest jawne i dostępne dla obywateli.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2004 rok, w tym:

a) omówienie autopoprawek wprowadzonych do budżetu miasta na 2004 rok przez

Burmistrza Miasta Grajewo;

b) Ocena zamierzeń inwestycyjnych miasta na 2004 rok (wynika z planu pracy).

4. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał Rady Miasta Grajewo w sprawach:

a) powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Grajewie;

b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Grzegorza Purwina;

c) sposobu załatwienia skargi wniesionej na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej.

5. Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Nr 21/V/99 z dnia 28.01.1999r.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych

oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.
źródło: BIP

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.