Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 10592 wyświetleń

Posiedzenia Komisji RM

 Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo zwołuje posiedzenie wymienionej Komisji na dzień 23 kwietnia 2007r. (poniedziałek) o godz. 12.oo, które odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miasta /duża sala konferencyjna.

Posiedzenie Komisji jest jawne i dostępne dla obywateli.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się z informacjami na temat działalności następujących jednostek:
a. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym, Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Seniora oraz Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”;
b. Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2006, w tym zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
5. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał w sprawach:
a. zmian w budżecie Miasta na rok 2007;
b. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.:”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy;
c. określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania;
d. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
6. Zapoznanie się z informacją o działalności organizacji pozarządowych działających   na terenie Miasta Grajewo.
7. Dyskusja na temat projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2007-2016.
8. Przyjęcie protokołów.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że  Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Grajewo zwołuje posiedzenie wymienionej Komisji na dzień 23 kwietnia 2007r. (poniedziałek) o godz. 16.oo, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta /duża sala konferencyjna/.

Posiedzenie Komisji jest jawne i dostępne dla obywateli.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżdtu Miasta za rok 2006, w tym zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
4. Ocena działalności zakładów budżetowych: ZADM i ZWiK w Grajewie.
5. Zapoznanie się z informacją na temat gospodarki odpadami komunalnymi.
6. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie Miasta na rok 2007;
b) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.:”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy;
c) określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania;
d) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
7. Dyskusja na temat projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2007-2016.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Sprawy różne.
     10. Zamknięcie posiedzenia.

BIURO RADY MIASTA      
         GRAJEWO

piątek, 19 lipca 2024

Weekend w Rajgrodzie

Komentarze (2)

Kiedy będą określane świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposoby ich przyznawania dla innych grup zawodowych niż nauczyciele???

Podejrzewm, że nieprędko.
Pomoć zdrowotna dla nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela, mam wrazenie, że przepis był sporo czasu martwy.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.