wtorek, 25 stycznia 2022

Wiadomości

Podział środków PFRON

      W pomieszczeniu Starostwa Powiatowego w Grajewie 25 lutego br. odbyło się pierwsze w 2008r. posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Dotyczyło ono m.in. rozdysponowania środków nadanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych. PFRON jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
         Środki funduszu wydatkowane są między innymi na: - dofinansowanie wynagrodzeń, - zatrudnianie, - przystosowanie nowych i istniejących miejsc pracy, - sport i rekreację, - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, - likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych, - wsparcie edukacji, - realizację programów własnych, - współfinansowanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Przychodami Funduszu są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat. Wpłat tych dokonują pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 %.
 
- W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu miała dzisiaj swoje posiedzenie społeczna rada. Na spotkaniu zaakceptowano i został przyjęty podział środków na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez nasz powiat. Komórką, która bezpośrednio czuwa nad wydatkowaniem i rozliczaniem tych środków, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W tym roku największy nacisk będzie kładziony na zatrudnienie i uzawodowienie osób niepełnosprawnych, co będzie ralizował Powiatowy Urząd Pracy. Są nowe programy, które powiat będzie starał się realizować, dot. np. tworzenia stanowisk pracy dla tych osób. Niepełnosprawni i sami pracodawcy mogą ubiegać się o środki na tworzenie stanowisk pracy jak również na wynagrodzenia - mówi przewodnicząca rady Anna Zielińska – SWISON w Grajewie

e-Grajewo.pl

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Ogłoszenie: Praca dla informatyka w KPP w Grajewie

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.