środa, 21 lutego 2024

Kultura i rozrywka

Podlascy Strażacy 2006


Regulamin : Otwartego Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Podlascy Strażacy 2006"


 


Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.Cele konkursu
Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców województwa a także poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o pracy strażaka - ratownika.Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest bezpłatny. W konkursie mogą brać udział autorzy zdjęć przedstawiających prace podlaskich strażaków w trakcie działań ratowniczych, ćwiczeń oraz imprez okolicznościowych na przestrzeni 2006 roku. Z konkursu wyłączeni są strażacy pełniący czynna służbę w jednostkach organizacyjnych PSP.Nadsyłanie prac
Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac (tylko pojedyncze zdjęcia). Prace należy przesłać listownie na adres Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku 15-062 Białystok, ul. Warszawska 3 lub składać osobiście w siedzibie Komendy w pokoju 108. Termin nadsyłania prac mija z dniem 1 grudnia 2006 r. (data stempla pocztowego) Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Na kopercie ze zdjęciami należy umieścić dopisek KONKURS FOTOGRAFICZNY. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłek nadsyłanych droga pocztową. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa (nie podpisane, niewłaściwy format, nadesłane po terminie....) nie będą brać udziału w konkursie.
 


Technika wykonywania prac
Konkurs rozgrywany będzie w jednej kategorii tematycznej: zdjęcie kolorowe o tematyce pożarniczej. Format zdjęć: minimalny 15x21, maksymalny 21x30;
Opis pracy:
 1) imię, nazwisko, wiek autora pracy,
 2) adres zamieszkania autora, powiat, województwo, telefon kontaktowy,
 3) czas i miejsce wykona zdjęcia oraz krótki opis co przedstawiają.


Jury
Jury powoływane jest przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W skład Jury wchodzą pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku. Zadaniem Jury jest:
 - ocena (jawna) i ustalenie wyników konkursu,
 - sporządzenie protokołu zawierającego wyniki konkursu według kolejności miejsc,
 - poinformowanie zwycięzców o wynikach konkursu.


Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 1 grudnia 2006 r. Orzeczenia Jury są ostateczne.


Nagrody
Najlepsze trzy prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi  i dyplomami. Przewidziane są także dodatkowe wyróżnienia.


Popularyzacja
Wybrane prace finałowe będą eksponowane na uroczystym wręczeniu nagród oraz w siedzibie Organizatorów, jak również zamieszczone na stronie internetowej www.straz.bialystok.pl. Nadesłane prace staną się własnością Organizatorów i będą stanowiły element promocyjny Straży Pożarnej.
Nagrodzone prace mogą zostać także wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich i promocyjnych opracowywanych przez Organizatorów.


Komitet organizacyjny .
 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.