środa, 17 lipca 2024

Wiadomości

Pieniądze Powiatu

BUDŻET POWIATU GRAJEWSKIEGO NA 2004 R.
Planowane dochody budżetu powiatu na 2004r. wynoszą 23.795.221,00 zł.
Planowane wydatki budżetu powiatu na 2004r. wynoszą 24.125.421,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 623.200,00 zł stanowią:
1. planowany do zaciągnięcia w kwocie 540.000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych,
2. wolne środki w kwocie 83.200,00 zł.
źródło: www.starosta.e-grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.