piątek, 8 grudnia 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10918 wyświetleń

PFRON dofinansuje studia


Od 1 do 28 lutego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przyjmuje wnioski o przyznanie dofinansowania studiów w ramach Programu Student - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych.
Celem programu Student jest przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich - prowadzonych przez szkoły wyższe, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować w szczególności następujące koszty:
- opłaty za naukę, z tym że w przypadku studentów studiujących równocześnie na kilku kierunkach studiów, dofinansowanie może obejmować sumę opłat za naukę na poszczególnych kierunkach,
- zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania),
- dojazdów,
- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym komputerowych programów edukacyjnych,
- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Wnioski o przyznanie dofinansowania studiów należy składać w Oddziale Podlaskim PFRON w Białymstoku, ul. Fabryczna 2. Formularze dostępne są na stronie
www.pfron.org.pl

czwartek, 7 grudnia 2023

Grajewo. Konsultacje społeczne

Komentarze (1)

Szukam do pracy dziewczyny z orzeczeniem niepełnosprawności stałej, która podejmie studia rolnicze. tel 086-2723961.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.