Wiadomości

PCPR pomaga już 9 lat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie istnieje od 1999 roku. Głównym celem tej instytucji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. PCPR wykonuje zadania Powiatu, które określone są w dwóch ustawach, pierwsza – o pomocy społecznej, druga – o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Realizując ustawę o pomocy społecznej, PCPR udziela pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym na częściowe utrzymanie przebywających w nich dzieci oraz osobom usamodzielnianym (opuszczającym rodziny zastępcze i m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze),  kieruje do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie oraz sprawuje nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz zgodnie z postanowieniami Sądu umieszcza małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawaczych. Ponadto osoby bedące w sytuacji kryzysowej PCPR może umieścić w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej.

PCPR ma do dyspozycji przydzielone dla Powiatu Grajewskiego środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej -  dofinansowanie: turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. aparaty słuchowe, cewniki); likwidację barier w komunikowaniu się, barier technicznych i architektonicznych np. podjazdy, przystosowanie łazienek według potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się. Posiada również środki na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz działalność istniejącego od 2001r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.
 

- Głównym warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków PFRON jest posiadanie orzeczenia  o niepełnosprawności uzyskanego z Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby niepełnosprawne mogą przyjść do nas, pobrać druki wniosków na konkretne zgodne z potrzebami zadania, wypełnić i składać. Jeśli zostaną spełnione wszystkie wymogi i są jeszcze środki na dany cel to dofinansowanie jest przyznawane – informuje Anna Świderska - kierownik PCPR w Grajewie. ( na zdjęciu)

Osoby w pełni sprawne mające problemy rodzinne mogą również przyjść do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie zostaną skierowane do odpowiednich instytucji, które pomogą w rozwiązaniu ich problemów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Mickiewicza 3 (wejście od ul. Strażackiej)
19-200 Grajewo
pokój nr 5
tel. 086 273 87 09

Czynne: poniedziałek - piątek, w godzinach 7:30 – 15:30


Patrycja Łepkowska, e-Grajewo.pl

 

piątek, 21 stycznia 2022

Zima zaatakowała kolejny raz

piątek, 21 stycznia 2022

Echa sesji Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.