niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 6534 wyświetleń

Opracują plan rewitalizacji

W dwudziestu polskich miastach zostaną opracowane wzorcowe modele rewitalizacji. Wśród wybranych znajdują się metropolie – np. Wrocław, Szczecin, Lublin, Warszawa, jak i małe miasta - Leszno, Żyrardów czy Grajewo.

Grajewski magistrat wyłonił już wykonawcę opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego wpłynęło 7 ofert z czego 4 nie spełniły warunków udziału w postępowaniu. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowała cena oraz doświadczenie wykonawcy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm z Wrocławia i Poznania. Wykonawca spełnił wszystkie stawiane warunki, zamówienie zrealizuje za kwotę 50 tys. zł.  

Zamówienie będzie realizowane w 3 etapach. Pierwszy obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Grajewo. Kolejnym krokiem będzie opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo oraz powołanie Komitetu Rewitalizacji. Wykonawca do 30 września 2017 r. powinien zrealizować powierzone zadanie.

Mając dokument „ w ręku” Miasto będzie planować zadania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarach kryzysowych. Działania obejmą sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną. Dzięki ich realizacji w wyznaczonych obszarach, nastąpi poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo będzie podstawą do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na działania rewitalizacyjne. Opracowanie GPR zostanie wykonane w ramach Projektu pt. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Komentarze (1)

A co z planem rewitalizacji z poprzednich lat?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.