Wiadomości

Ogłoszenie z dnia 10VII

Ogłoszenie

Starosty Grajewskiego

z dnia 10 lipca 2007 r. 

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Na podstawie art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 77, zm. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz.887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001,
Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651, Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 23, poz. 144) i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)

informuję

 

 

o możliwości zgłaszania kandydatów na członków

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Kandydatów – swych przedstawicieli – mogą zgłaszać (po jednej osobie), działające na terenie powiatu grajewskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiat) w terminie do dnia 10 sierpnia 2007 r.

Spośród zgłoszonych kandydatów - do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - powołanych zostanie 5 osób.

Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zatrudnienia (lub pełnionej funkcji) kandydata należy przesłać pocztą lub składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo.

Dodatkowe informacje w sprawie której dotyczy ogłoszenie można uzyskać pod nr tel. 086 273-87-09.

Ogłoszenia podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Grajewski
Jarosław Augustowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.