środa, 21 lutego 2024

Wiadomości

Ogłoszenie z dnia 10VII

Ogłoszenie

Starosty Grajewskiego

z dnia 10 lipca 2007 r. 

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Na podstawie art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 77, zm. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz.887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001,
Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651, Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 23, poz. 144) i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)

informuję

 

 

o możliwości zgłaszania kandydatów na członków

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Kandydatów – swych przedstawicieli – mogą zgłaszać (po jednej osobie), działające na terenie powiatu grajewskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiat) w terminie do dnia 10 sierpnia 2007 r.

Spośród zgłoszonych kandydatów - do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grajewie - powołanych zostanie 5 osób.

Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zatrudnienia (lub pełnionej funkcji) kandydata należy przesłać pocztą lub składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo.

Dodatkowe informacje w sprawie której dotyczy ogłoszenie można uzyskać pod nr tel. 086 273-87-09.

Ogłoszenia podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Grajewski
Jarosław Augustowski

środa, 21 lutego 2024

Rodzina śp. Jana Ajdyn dziękuje

środa, 21 lutego 2024

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.