Wiadomości

Ogłoszenie UM Grajewo

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grajewo na podstawie przepisów Uchwały Nr IV/17/2006 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007r. zwraca się z prośbą do liderów organizacji pozarządowych działających w mieście o kontakt osobisty bądź telefoniczny z Sekretarzem Miasta – Ryszardem Wolwarkiem, w celu aktualizacji bazy danych o stowarzyszeniach i innych organizacjach pozarządowych.

Dane kontaktowe do Sekretarza Miasta Grajewo: ul. Strażacka 6A, 19- 200 Grajewo, tel. 086 272 32 37, tel. kom.  0601 914 982, pokój nr 26.

Burmistrz Miasta Grajewo
Krzysztof Waszkiewicz

czwartek, 7 grudnia 2023

Z wizytą u wyjątkowej rodziny

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.