czwartek, 18 sierpnia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie UM Grajewo

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grajewo na podstawie przepisów Uchwały Nr IV/17/2006 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007r. zwraca się z prośbą do liderów organizacji pozarządowych działających w mieście o kontakt osobisty bądź telefoniczny z Sekretarzem Miasta – Ryszardem Wolwarkiem, w celu aktualizacji bazy danych o stowarzyszeniach i innych organizacjach pozarządowych.

Dane kontaktowe do Sekretarza Miasta Grajewo: ul. Strażacka 6A, 19- 200 Grajewo, tel. 086 272 32 37, tel. kom.  0601 914 982, pokój nr 26.

Burmistrz Miasta Grajewo
Krzysztof Waszkiewicz

czwartek, 18 sierpnia 2022

Pożegnanie Lata 2022

czwartek, 18 sierpnia 2022

Poszukiwany ukrywał się w polu kukurydzy

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.