Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 2735 wyświetleń

Ogłoszenia o naborze na stanowisko prezesa Spółdzielni SPINS

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZESA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW SPINS ORGANIZOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW SPINS W SZCZUCZYNIE

 

1. Wymagania w stosunku do kandydata:
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni praw publicznych,
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania spółdzielczości, prawa spółdzielczego, prawa pracy itp.
Posiada wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
Umiejętność kierowania i organizowania pracy,
Posiada staż pracy na stanowisku kierowniczym bądź samodzielnym stanowisku pracy,
Posiada prawo jazdy kat. B


2. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, CV,
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
Oświadczenie o niekaralności,
Oświadczenie w wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


3. Dokumenty należy składać na adres: Spółdzielnia Inwalidów SPINS w Szczuczynie, 19-230 Szczuczyn, ul. Krzywa 18.

 

4. Informacje dodatkowe:
Praca wykonywana będzie w Spółdzielni Inwalidów SPINS w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 19A na postawie umowy o pracę.


Wyboru kandydatów dokona Rada Nadzorcza po uprzedniej rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 

 

Komentarze (1)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.