Kraj

  • 2 komentarzy
  • 2171 wyświetleń

Obwodnice na „61”

Cztery miast leżące przy krajowej „61” nieco „zbliżyły się” do budowy obwodnic. Chodzi o Stawiski, Szczuczyn, Grajewo i Rajgród. W grudniu w białostockim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się kilka posiedzeń Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na których zajmowano się wyborem najlepszej koncepcji obwodnic miast.

Stawiski
Zaproponowano poprowadzenie obwodnicy Stawisk po stronie zachodniej miasta. Wariant ten nie wiąże się z koniecznością wyburzeń i nie ma też konieczności budowy ekranów akustycznych. Taka obwodnica Stawisk miałaby nieco ponad 6 km długości i kosztowałaby nieco ponad 150 mln zł.  

Szczuczyn
W przypadku Szczuczyna zaproponowano poprowadzenie obwodnicy - o długości 8.0 km  - po stronie zachodniej. Wariant nie wymaga wyburzeń istniejących budynków. W celu ochrony miejscowości przed hałasem generowanym przez obwodnice konieczne jest wykonanie ekranów akustycznych i nasadzenie zieleni izolacyjnej na odcinkach przebiegających w pobliżu zabudowań. Koszt budowy wyceniono na ponad 177 mln zł.

Grajewo
Grajewo miałoby dwie obwodnice – jedną w ciągu krajowej „61”, drugą na krajowej „65”. Obwodnica na „61” miałaby przebiegać po tzw. wariancie południowym  - czyli mijać miasto od strony południowego wschodu. Koszt jej budowy wstępnie szacowany jest na ok. 330 mln zł, a długość obwodnicy miałaby sięgnąć niemal 14 km.
Obwodnica Grajewa w ciągu krajowej „65” - według białostockiej GDDKiA – powinna przebiegać w tzw. wariancie zachodnim – mijając miasto od południowego zachodu. Długość tej obwodnicy ma wynieść 19 km, a koszty jej budowy oszacowano na  264 mln zł

Rajgród
W Rajgrodzie wybrano jako preferowany do realizacji tzw.  wariant 4a. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi ponad 10 km, a koszty przekraczają 240 mln zł.

 

Budowa obwodnic Stawisk i Szczuczyna znalazła się w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej i zgodnie z planem mają zostać wybudowane w latach 2011 – 2013. Obwodnice Grajewa i Rajgrodu do realizacji są przewidywane do 2015 roku.

Źródło: www.4lomza.pl


Komentarze (2)

Juz widzę te obwodnice!!! MARZENIA!!! Ciekawe czy z tych 4 bedzie chociaż 1???

Bądźmy optymistami!Może będą Alleluja! O kurde to nie te Święta...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.