sobota, 25 września 2021

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 2922 wyświetleń

Obwieszczenie Starosty

Obwieszczenie Starosty

Grajewo, 14.07.2021 r.

          

 

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  GRAJEWSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ "MLEKPOL" W GRAJEWIE
ODDZIAŁOWI ZAKŁAD PRODUKCJI MLECZARSKIEJ W GRAJEWIE


Na podstawie art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) i art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Starosta Grajewski informuje, że w dniu 27.05.2021 roku wszczęto na wniosek (uzupełniony w dniach: 02.06.2021 r., 04.06.2021 r., 11.06.2021 r., 13.07.2021 r.) postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia zintegrowanego Starosty Grajewskiego  z dnia 04.12.2014 roku Nr WR.6222.3.2014 oraz wydania nowego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania ponad 200 ton mleka na dobę dla Oddziału Zakład Produkcji Mleczarskiej w Grajewie przy ul. Elewatorskiej 13. Zawiadamia się, że organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Grajewski.

Z przedłożonym wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 25), w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30.

Uwagi i wnioski można składać:

  1. w formie pisemnej na adres – Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo,

  2. ustnie do protokołu,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

    w terminie 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 13.08.2021 roku.

 

Z up. Starosty Mariola Grużewska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

piątek, 24 września 2021

Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19

piątek, 24 września 2021

Akcja "Sprzątanie Grajewa" (27.09)

Komentarze (4)

A jakoś prościej to nie można było napisać tego? Przecież to można zgubić wątek w tym gąszczu paragrafów, nawiasów, punktów. No chyba, że chodzi o to aby nie każdy mógł zrozumieć.

Ale Stachu za to widać jak mądra i uczona jest nasza władza. Ilu trudnych słów używa. Jak żongluje paragrafami. Widać że to poważna władza i nie za darmo złotóweczki biorą, no nie za darmo.

ciekawe jak by im zakazać ... jakiego paragrafu lub kogo by użyli aby to zdobyć ??

Tak jak w komunie paragraf 1, ustep 1 i nie wiadomo oco chodzi, patrzysz w knigu widzisz figu.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.