Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO   

o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji Starosty Grajewskiego Nr 5/2011 z dnia 29.08.2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice”


Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Zarządu Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo - Starosta Grajewski wydał w dniu 28.09.2012r. decyzję Nr 7/2012 o przeniesieniu decyzji Starosty Grajewskiego Nr 5/2011 z dnia 29.08.2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm. ) w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się  za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się  w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B pokój nr 24, tel. 86 273 84 70.piątek, 19 kwietnia 2024

Głos na TAK - Dariusz Latarowski

piątek, 19 kwietnia 2024

S61 Guty-Szczuczyn zderzenie 2 tirów

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.