Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 9668 wyświetleń

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Proletariackiej w Grajewie
wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego”


   Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU Nr 80, poz. 721 ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Burmistrza Miasta Grajewo ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 20.02.2012 r. decyzję nr 3/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Proletariackiej w Grajewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej  i oświetlenia drogowego”

    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Grajewo. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

    Działki objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą w całości przejęte na cele związane z realizacją inwestycji:
działka nr ewid. 3185/1 o powierzchni 0,0977ha - obręb ewid. Grajewo.

    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. NR 98, poz. 1071, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

    Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24, tel. 86 273 84 70.

      Z up. Starosty
Mariusz Mikielski


wtorek, 23 lipca 2024

Ogłoszenie UM w Grajewie

Komentarze (4)

a niech starosta przejedzie sie ulica przemyslowa i popatrzy

a gdzie u diabła ta ulica? może by ktoś zainteresował się ulicą przemysłową

rowniez uwazam ze ulica przemyslowa to jedna wielka tragedia ,niech ktos z wladzy naszej sie przejedzie i zobaczy,czy tego nie dostrzega nikt.gdzie oni sie patrza.

popieram niby dzielnica przemysłowa miasta ale pozostawia wiele do życzenia.....i raczej nie ma co się cudów spodziewać bliżej wiosny Panowie drogowcy sypna masy asfaltowej nogą przydepcza tak jak w latach ubiegłych :-)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.