sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 9916 wyświetleń

OBWIESZCZENIE STAROSTY

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102911B  ul. Dwornej w Grajewie  w km 0+000,00 – 0+145,60.”
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych    (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 02 września 2009r.     na wniosek Burmistrza Miasta Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Dwornej w Grajewie  w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102911B ul. Dwornej   w Grajewie  w km 0+000,00 – 0+145,60.”
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 1051/10, 1051/15, 971/15, 971/11, 971/17, 1242/35, 1242/54, 1051/3, 1250/12, 1439/7 - obręb ewid. Grajewo.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 1242/54 o pow. 0,0223ha na działki:
 a). 1242/58 o powierzchni 0,0018ha
b). 1242/59 o powierzchni 0,0205ha
Działka nr ewid. 1242/35 o pow. 1,5929ha na działki:
a). 1242/56 o powierzchni 0,0776ha
 b). 1242/55 o powierzchni 1,5049ha
c). 1242/57 o powierzchni 0,0104ha
Działka nr ewid. 1051/15 o pow. 0,1639ha na działki:
 a). 1051/19 o powierzchni 0,0401ha
b). 1051/18 o powierzchni 0,1238ha
Działka nr ewid. 1051/3 o pow. 0,1136ha na działki:
 a). 1051/16 o powierzchni 0,0205ha
b). 1051/17 o powierzchni 0,0931ha
Działka nr ewid. 971/17 o pow. 0,7571ha na działki:
 a). 971/26 o powierzchni 0,0016ha
b). 971/25 o powierzchni 0,7555ha
Działka nr ewid. 971/15 o pow. 0,2135ha na działki:
 a). 971/28 o powierzchni 0,1496ha
b). 971/27 o powierzchni 0,0639ha
Działka nr ewid. 971/11 o pow. 0,0213ha na działki:
 a). 971/24 o powierzchni 0,0100ha
b). 971/23 o powierzchni 0,0113ha
Działka nr ewid. 1250/12 o pow. 0,3276ha na działki:
 a). 1250/16 o powierzchni 0,0088ha
b). 1250/15 o powierzchni 0,3188ha
Działka nr ewid. 1439/7 o pow. 0,1557ha na działki:
 a). 1439/10 o powierzchni 0,0643ha
b). 1439/11 o powierzchni 0,0914ha
 - obręb ewid. Grajewo,


Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,     ppkt. b), c) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.


Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni   od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, do dnia 19.05.2011r. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                            Mariusz Mikielski

                                                                                                             
                                                                                                            

Komentarze (4)

gminnej? cos nie tak... nie rozumiem ?


OK. Ale o co biega ??

Droga gminna - jest kategorią drogi wynikającą z funkcji drogi w sieci drogowej Polski; pomijając iż jest również ulicą miejską.

Panie Mikielski; to brzmi jak Pana samochód jest kategorią samochodu wynikającej z funkcji wspólnych samochodów, który należy w sieci samochodów do dyspozycji całej wspólnoty !!! Ten typ kategorii jest nie zmienialny w naszych umysłach, pomimo że mamy demokrację w rodzaju naszego? PGR-u. Wszyscy żyją na koszt wszystkich i wszyscy odpowiadają za wszystko, nawet jeśli to wszystko nie należy do wszystkich!!! Amen.Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.