piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

Obwieszczenie o licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 10015

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Grajewie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2007 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie mającego siedzibę przy ul.Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 1ha7753mkw  należącej do dłużnika:Maria Gutowska położonej: 19-206 Rajgród, Rajgród,, :  dla której  Sąd Rejonowy w Grajewie  Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 10015

1. Suma oszacowania działki nr 1324 wynosi 10.209,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     7.656,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.021,00zł.
2.  Suma oszacowania działki nr 102 wynosi 96.243,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  72.182,25 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9.624,00 zł
3. Suma oszacowania działki nr 939 wynosi 7.294,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.470,50 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien zlożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 729,00 zł
4. Suma oszacowania całej nieruchomości KW 10015 wynosi 113.746,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85.309,50 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 11.375,00 zł

Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:  P.K.O BP S.A. o/Grajewo nr 66 10201332 0000 1802 0037 3423

Komornik Sądowy w Grajewie  KM 467/06 

www.komornik.e-grajewo.pl

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.