sobota, 25 maja 2024

Wiadomości

Obwieszczenie o licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-02-2014r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Oddział w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja:


lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni 59,5200 mkw , w tym piwnicy o powierzchni 10,06 mkw położonego: 19-200 Grajewo, Os. Broniewskiego, dla którego Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW LM1G/00034122/3]


Suma oszacowania lokalu dla którego prowadzona jest KW 34122 wynosi 129 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 980,00zł.


- lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 40,5700 mkw, w tym piwnicy o powierzchni 2,57 mkw położonego: 19-200 Grajewo, Os. Broniewskiego 12/17, dla którego Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW LM1G/00037533/8]

Suma oszacowania lokalu dla którego prowadzona jest KW 37533 wynosi 103 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 850,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 380,00zł.

 

 


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.