poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wiadomości

Obwieszczenie o licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grajewie działając stosownie do art.105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 czerwca 2013 r. o godz.10.00

w Urzędzie Skarbowym w Grajewie przy ul. Elewatorskiej 8, odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji publicznej niżej wyszczególnionych ruchomości, pochodzących z przepadku mienia na rzecz Skarbu Państwa

Lp.

Wyszczególnienie/ opis

Ilość/ jednostka miary

Wartość szacunkowa zł/szt.

Cena wywołania w zł

1

sieć rybacka

6 szt.

24,00

18,00

2

wędka teleskopowa

3 szt.

32,00

24,00

3

ponton

1 szt.

120,00

90,00

4

wiosło aluminiowe

1 szt.

18,00

13,50

5

pompka do pontonu

1 szt.

12,00

9,00

6

nożyce do cięcia metalu

1 szt.

12,00

9,00

7

łódka sklejkowa

1 szt.

60,00

45,00

8

łódka plastikowa

1 szt.

360,00

270,00

 

 

W/w ruchomości można oglądać w dniu 18 i 19.06.2013 r. od godz. 8.00 do 10.00 w lokalu Urzędu Skarbowego w Grajewie przy ul. Elewatorskiej 8. W przypadku nie dojścia I licytacji do skutku, II licytacja odbędzie się w dniu 26.06.2013 r. w miejscu i godzinie jak I licytacja, przy czym cena wywołania będzie wynosiła ½ wartości szacunkowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grajewie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanych ruchomości i zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.

Tel. kontaktowy (86) 272 3245

poniedziałek, 24 czerwca 2024

19-letni kierowca spowodował poważny wypadek

poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wieści z KGW w Pieńczykowie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.