środa, 19 stycznia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

 Stosownie do art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm/  z a w i a d a m i a m,  że    w dniu  9 listopada 2007 r.   zostało wszczęte na wniosek  Zarządu Powiatu Grajewskiego postępowanie administracyjne   w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi  pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1815B  Wąsosz-Komosewo-Bagienice w km 0+000  do 5+480” na działkach o nr ew. 161;, 162/1; 2062; 2062/1; 2419; 2542; 2545/1 i części działek o nr ew. 787/17; 1228/1; 1228/2; 1233/2; 1233/3; 1234/2; 1234/3; 2063 wraz z poprawą odwodnienia drogi, przebudową infrastruktury technicznej oraz zatwierdzeniem projektu podziału  nieruchomości  - na działkach o nr ew. 787/17; 1228/1; 1228/2; 1233/2; 1233/3; 1234/2; 1234/3; 2063    w obrębie miejscowości  Wąsosz.

 Z aktami sprawy  można zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Grajewie Wydział Architektoniczno-Budowlany ul. Strażacka 6B pokój nr 23 oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski  w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.

STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE

środa, 19 stycznia 2022

Ambulans za ponad 1 mln złotych

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.