Wiadomości

Obwieszczenie

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

 

Stosownie do art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu przez Starostę Grajewskiego w dniu 12.11.2007 roku decyzji nr WA.-7332-1/2007 o ustaleniu lokalizacji drogi ,,przebudowa drogi powiatowej nr 1834B Jedwabne – Konopki - Borawskie – Supy – Wagi – Dusze – Racibory – Radziłów na odcinku w miejscowości Barwiki w km 11+840 – 13+540 wraz z poprawą odwodnienia drogi, przebudową infrastruktury technicznej” - na działkach o nr ewidencyjnym: 65,66,67,112 oraz na części działek o nr 14, 26, 30, 32, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85 w obrębie miejscowości Barwiki, przy czym działki nr 65,66,67,112 z uwagi na przeznaczenie ich pod projektowaną drogę powiatową oraz w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454) nie zostały objęte projektem podziału.

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby drogi zgodny z wykazem działek ewidencyjnych przedstawionym niżej (oznaczenia: przed nawiasem)

Gmina Radziłów – obręb miejscowości Barwiki:

1. działka nr 14, o powierzchni 1,1596ha na działki:

a). 14/1 o powierzchni 0,0019ha b). 14/2 o powierzchni 1,1577ha

2. działka nr 26, obręb Barwiki o powierzchni 4,3365ha, na działki:

a). 26/1 o powierzchni 0,0110ha b). 26/2 o powierzchni 4,3255ha

3. działka nr 30, obręb Barwiki o powierzchni 5,8946ha, na działki:

a). 30/1 o powierzchni 0,0082ha b). 30/2 o powierzchni 5,8864ha

4. działka nr 32, obręb Barwiki o powierzchni 1,5352ha, na działki:

a). 32/1 o powierzchni 0,0062ha b). 32/2 o powierzchni 1,5290ha

5. działka nr 34, obręb Barwiki o powierzchni 0,8204ha, na działki:

a). 34/1 o powierzchni 0,0019ha b). 34/2 o powierzchni 0,8185ha

6. działka nr 49, obręb Barwiki o powierzchni 3,1442ha, na działki:

a). 49/1 o powierzchni 0,0214ha b). 49/2 o powierzchni 3,1228ha

7. działka nr 50, obręb Barwiki o powierzchni 2,7883ha, na działki:

a). 50/1 o powierzchni 0,0141ha b). 50/2 o powierzchni 2,7742ha

8. działka nr 51, obręb Barwiki o powierzchni 0,3467ha, na działki:

a). 51/1 o powierzchni 0,0028ha b). 51/2 o powierzchni 0,3439ha

9. działka nr 52, obręb Barwiki o powierzchni 0,6175ha, na działki:

a). 52/1 o powierzchni 0,0049ha b). 52/2 o powierzchni 0,6126ha

10. działka nr 53, obręb Barwiki o powierzchni 0,6329ha, na działki:

a). 53/1 o powierzchni 0,0039ha b). 53/2 o powierzchni 0,6290ha

11. działka nr 54, obręb Barwiki o powierzchni 0,5419ha, na działki:

a). 54/1 o powierzchni 0,0029ha b). 54/2 o powierzchni 0,5390ha

12. działka nr 55, obręb Barwiki o powierzchni 0,7832ha, na działki:

a). 55/1 o powierzchni 0,0063ha b). 55/2 o powierzchni 0,7769ha

13. działka nr 56, obręb Barwiki o powierzchni 0,1354ha, na działki:

a). 56/1 o powierzchni 0,0005ha b). 56/2 o powierzchni 0,1349ha

14. działka nr 57, obręb Barwiki o powierzchni 0,4834ha, na działki:

a). 57/1 o powierzchni 0,0032ha b). 57/2 o powierzchni 0,4802ha

15. działka nr 58, obręb Barwiki o powierzchni 0,1107ha, na działki:

a). 58/1 o powierzchni 0,0011ha b). 58/2 o powierzchni 0,1096ha

16. działka nr 59, obręb Barwiki o powierzchni 0,1105ha, na działki:

a). 59/1 o powierzchni 0,0009ha b). 59/2 o powierzchni 0,1096ha

17. działka nr 60, obręb Barwiki o powierzchni 0,6551ha, na działki:

a). 60/1 o powierzchni 0,0031ha b). 60/2 o powierzchni 0,6520ha

18. działka nr 61, obręb Barwiki o powierzchni 0,6834ha, na działki:

a). 61/1 o powierzchni 0,0019ha b). 61/2 o powierzchni 0,6815ha

19. działka nr 62, obręb Barwiki o powierzchni 0,6484ha, na działki:

a). 62/1 o powierzchni 0,0027ha b). 62/2 o powierzchni 0,6457ha

20. działka nr 63, obręb Barwiki o powierzchni 0,1353ha, na działki:

a). 63/1 o powierzchni 0,0007ha b). 63/2 o powierzchni 0,1346ha

21. działka nr 78, obręb Barwiki o powierzchni 10,9557ha, na działki:

a). 78/1 o powierzchni 0,0542ha b). 78/2 o powierzchni 10,9015ha

22. działka nr 80, obręb Barwiki o powierzchni 9296ha, na działki:

a). 80/1 o powierzchni 0,0254ha b). 80/2 o powierzchni 1,4079ha

23. działka nr 81, o powierzchni 0,6929ha, na działki:

a). 81/1 o powierzchni 0,0083ha b). 81/2 o powierzchni 0,6846ha

24. działka nr 82, obręb Barwiki o powierzchni 0,2701ha, na działki:

a). 82/1 o powierzchni 0,0021ha b). 82/2 o powierzchni 0,2680ha

25. działka nr 83, obręb Barwiki o powierzchni 0,2800ha, na działki:

a). 83/1 o powierzchni 0,0012ha b). 83/2 o powierzchni 0,2788ha

26. działka nr 84, obręb Barwiki o powierzchni 0,6887ha, na działki:

a). 84/1 o powierzchni 0,0106ha b). 84/2 o powierzchni 0,6781ha

27. działka nr 85, obręb Barwiki o powierzchni 7,5796ha, na działki:

a). 85/1 o powierzchni 0,0305ha b). 85/2 o powierzchni 7,5491ha

  • ppkt. a) - nieruchomości powstałe po podziale przeznaczone pod inwestycję.

Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości ww. działek i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. NR 98, poz. 1071, z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie, na podstawie art. 32 i art.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129 z 2006 roku, poz. 902 z póżn. zm.) informuje się o zamieszczeniu w “Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” danych o powyższej decyzji.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24, tel. nr 086-273-84-69, gdzie również znajduje się “Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie”.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się także w Urzędzie Gminy w Radziłowie.

 

STAROSTA

Jarosław Augustowski

wtorek, 6 czerwca 2023

TEAM 4 - dwa kółka i kolejka

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Wiolecie Zielińskiej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.