Wiadomości

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO
o wydaniu  decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Budowa infrastruktury i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie od km 188,50 do km 2+242,00”

Zgodnie z art. 11a ust.1, art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) -  zawiadamiam, że na wniosek Miasta Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 05.06.2012r  decyzję nr 5/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.„Budowa infrastruktury i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie od km 188,50 do km 2+242,00”


Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego- Miasta Grajewo. Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: Działki nr ewid. 1618/1, 1639/1, 1644/15, 1889/3, 1890/2, 1644/7, 1891/4, 1892/2, 3687/2, 1644/33, 1644/35, 1903/5, 1903/3, 2080/1, 2197.- obręb ewid. Grajewo.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 1644/20 o pow. 0,0073ha na działki:
 a). 1644/33 o powierzchni 0,0007ha
b). 1644/32 o powierzchni 0,0066ha
 - obręb ewid. Grajewo,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,                                                                      

 ppkt. b), - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 9 DzU z 2000r. Nr 98, poz 1071, ze zm) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia, t.j.  ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.


Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym     (w pokoju nr 24) Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B
WA.674.6.2.2012.

                                                                                                             
                                                                                                            

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.