środa, 25 maja 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1817B na odcinku Konopki Awissa - Kramarzewo w km 3+120 ÷ 4+130”.
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 26.10.2010 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B na odcinku Konopki Awissa - Kramarzewo w km 3+120 ÷ 4+130”.


Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.
 Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr 266/4, 268, 22, 23, 24, 36/1, 37, 38, 39, 40, 41, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 229/1, 266/3, 267 - obręb ewid. Konopki Awissa 81/1, 94, 106, 81/2, 91/3, 92, 93, 95, 96, 107  - obręb ewid. Kramarzewo.
Działki ulegające podziałowi:
1. działka nr 22, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,3845ha na działki:
a). 22/1 o powierzchni 0,0015ha b). 22/2 o powierzchni 0,3830ha
2. działka nr 23, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,4559ha na działki:
a). 23/1 o powierzchni 0,0033ha b). 23/2 o powierzchni 0,4526ha
3. działka nr 24, obręb Konopki Awissa o powierzchni 1,3591ha na działki:
 a). 24/1 o powierzchni 0,0026ha b). 24/2 o powierzchni 1,3565ha
4. działka nr 36/1, obręb Konopki Awissa o powierzchni 1,1025ha na działki:
 a). 36/2 o powierzchni 0,0050ha b). 36/3 o powierzchni 1,0975ha
5. działka nr 37, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,4558ha na działki:
 a). 37/1 o powierzchni 0,0056ha b). 37/2 o powierzchni 0,4502ha
6. działka nr 38, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,1864ha na działki:
 a). 38/1 o powierzchni 0,0016ha b). 38/2 o powierzchni 0,1848ha
7. działka nr 39, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,2435ha na działki:
 a). 39/1 o powierzchni 0,0032ha b). 39/2 o powierzchni 0,2403ha
8. działka nr 40, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,0599ha na działki:
 a). 40/1 o powierzchni 0,0016ha b). 40/2 o powierzchni 0,0583ha
9. działka nr 41, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,8864ha na działki:
 a). 41/1 o powierzchni 0,0014ha b). 41/2 o powierzchni 0,8850ha
10. działka nr 219, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,0147ha na działki:
 a). 219/1 o powierzchni 0,0034ha b). 219/2 o powierzchni 0,0113ha
11. działka nr 215, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,1072ha na działki:
 a). 215/1 o powierzchni 0,0031ha b). 215/2 o powierzchni 0,1041ha
12. działka nr 220, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,0050ha na działki:
 a). 220/1 o powierzchni 0,0029ha b). 220/2 o powierzchni 0,0021ha
13. działka nr 221, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,0175ha na działki:
 a). 221/1 o powierzchni 0,0015ha b). 221/2 o powierzchni 0,0160ha
14. działka nr 216, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,0670ha na działki:
 a). 216/1 o powierzchni 0,0021ha b). 216/2 o powierzchni 0,0649ha
15. działka nr 217, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,0752ha na działki:
 a). 217/1 o powierzchni 0,0215ha b). 217/2 o powierzchni 0,0537ha
16. działka nr 218, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,1242ha na działki:
 a). 218/1 o powierzchni 0,0097ha b). 218/2 o powierzchni 0,1145ha
17. działka nr 222, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,0181ha na działki:
 a). 222/1 o powierzchni 0,0006ha b). 222/2 o powierzchni 0,0175ha
18. działka nr 229/1, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,3537ha na działki:
 a). 229/3 o powierzchni 0,0053ha b). 229/4 o powierzchni 0,3484ha
19. działka nr 266/3, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,3349ha na działki:
 a). 266/5 o powierzchni 0,0025ha b). 266/6 o powierzchni 0,3324ha
20. działka nr 267, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,1342ha na działki:
 a). 267/1 o powierzchni 0,0003ha b). 267/2 o powierzchni 0,1339ha
21. działka nr 81/2, obręb Kramarzewo o powierzchni 1,0203ha na działki:
 a). 81/3 o powierzchni 0,0009ha b). 81/4 o powierzchni 1,0194ha
22. działka nr 91/3, obręb Kramarzewo o powierzchni 2,6323ha na działki:
 a). 91/4 o powierzchni 0,0384ha b). 91/5 o powierzchni 2,5939ha
23. działka nr 92, obręb Kramarzewo o powierzchni 0,5056ha na działki:
 a). 92/1 o powierzchni 0,0521ha b). 92/2 o powierzchni 0,4535ha
24. działka nr 93, obręb Kramarzewo o powierzchni 1,0425ha na działki:
 a). 93/1 o powierzchni 0,0136ha b). 93/2 o powierzchni 1,0289ha
25. działka nr 95, obręb Kramarzewo o powierzchni 0,3582ha na działki:
 a). 95/2 o powierzchni 0,0121ha b). 95/1 o powierzchni 0,2957ha
c). 95/3 o powierzchni 0,0504ha
26. działka nr 96, obręb Kramarzewo o powierzchni 0,7741ha na działki:
 a). 96/1 o powierzchni 0,0679ha b). 96/2 o powierzchni 0,7062ha
27. działka nr 107, obręb Kramarzewo o powierzchni 1,8966ha na działki:
 a). 107/1 o powierzchni 0,0971ha b). 107/2 o powierzchni 1,7995ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b), c) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się     za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24,                      tel. (086) 273-84-70.


                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                   Mariusz Mikielski
                                                                                                            

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.