niedziela, 26 maja 2024

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 4169 wyświetleń

Obwieszczenia Starosty Grajewskiego

                                  

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia  09 kwietnia 2024 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1834B na odcinkach    gr. powiatu-Dusze-Barwiki i Barwiki – skrzyżowanie z DP nr 1966B”.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311) – zawiadamia się, że w dniu 01 marca 2024 r. na wniosek Pana Pawła Wysockiego – reprezentującego Zarząd Powiatu Grajewskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1834B na odcinkach gr. powiatu-Dusze-Barwiki i Barwiki – skrzyżowanie z DP nr 1966B”.

 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 51/2, 59/1, 51/1, 58/1 - obręb Wypychy, 40/1, 56/1, 66 - obręb Dusze Dębówka, 65, 66, 67, 49/1, 78/1, 14/1, 26/1, 50/1, 80/1, 34/1, 32/1, 51/1, 52/1, 53/1, 30/1, 85/1 – obręb Barwiki, 111, 112 – obręb Szlasy, 355 – obręb Racibory i część działki : 51 – obręb Dusze Dębówka – wszystkie działki położone w gm. Radziłów.

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,  tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. 

Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia : 11 kwietnia 2024 r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia  09 kwietnia 2024 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 162799B w m. Kieljany” gm. Radziłów.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311) – zawiadamia się, że w dniu 25 marca 2024 r. na wniosek na wniosek Pana Pawła Wysockiego – reprezentującego Wójta Gminy Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 162799B w m. Kieljany” gm. Radziłów.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 45, 35/2 i część działki : 44, 15, 14 – obręb Kieljany, jednostka ewidencyjna  Radziłów.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,  tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. 

Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia   o wszczęciu postępowania.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia : 11 kwietnia 2024 r.

 

 

 

Komentarze (4)

Gdzie można zapoznać się z informacjami o ilości remontów dróg powiatowych, w poszczególnych gminach w ostatnich 5 latach?

Można zapytać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie

Możesz zwrócić się z zapytaniem o informację publiczną.

Czy Powiat ma zamiar remontować ul.Wiórową ? którą jest w obszarze zagospodarowania, gorsza niż Kraśickiego.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.