niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIA STAROSTY

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w Radziłowie” – w km 0+000 – 0+450 drogi gminnej nr 104161B.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 14 stycznia 2009 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w Radziłowie” – w km 0+000 – 0+450 drogi gminnej nr 104161B.  Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 396/12; 935; 394; 395; 396/2; 396/13; 397; 1648 - obręb ewid. Radziłów.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 394 o pow. 0,4559ha na działki:
    a). 394/2 o powierzchni 0,4534ha
b). 394/1 o powierzchni 0,0025ha
Działka nr ewid. 395 o pow. 0,7084ha na działki:
a). 395/2 o powierzchni 0,6910ha
    b). 395/1 o powierzchni 0,0174ha
Działka nr ewid. 396/13 o pow. 1,6354ha na działki:
    a). 396/15 o powierzchni 1,5331ha
b). 396/14 o powierzchni 0,1023ha
Działka nr ewid. 397 o pow. 0,7496ha na działki:
    a). 397/2 o powierzchni 0,7159ha
b). 397/1 o powierzchni 0,0337ha
Działka nr ewid. 396/2 o pow. 2,0662ha na działki:
    a). 396/18 o powierzchni 1,9846ha
b). 396/17 o powierzchni 0,0223ha
c). 396/16 o powierzchni 0,0593ha
 - obręb ewid. Radziłów,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b), c) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji, ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738469,  w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Bargłówek w Radziłowie” – w km 0+000 – 0+458; km 0+000 – 0+100 drogi gminnej nr 104169B. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 14 stycznia 2009 r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Bargłówek  w Radziłowie” – w km 0+000 – 0+458;  km 0+000 – 0+100 drogi gminnej nr 104169B. 
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 1053/3, 1054/4, 1447, 1485, 1063, 1061, 1057/1, 1099, 1098/2, 1098/1, 1086,  1085, 1083 - obręb ewid. Radziłów.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 1063o pow. 0,0583ha na działki:
a). 1063/2 o powierzchni 0,0573ha   b). 1063/1 o powierzchni 0,0010ha
Działka nr ewid. 1061 o pow. 0,2133ha na działki:
a). 1061/2 o powierzchni 0,2074ha   b). 1061/1 o powierzchni 0,0059ha
Działka nr ewid. 1057/1 o pow. 0,0963ha na działki:
a). 1057/3 o powierzchni 0,0947ha   b). 1057/2 o powierzchni 0,0016ha
Działka nr ewid. 1083 o pow. 0,0498ha na działki:
a). 1083/2 o powierzchni 0,0490ha   b). 1083/1 o powierzchni 0,0008ha
Działka nr ewid. 1085 o pow. 0,0632ha na działki:
a). 1085/2 o powierzchni 0,0614ha   b). 1085/1 o powierzchni 0,0018ha
Działka nr ewid. 1086 o pow. 0,0754ha na działki:
a). 1086/2 o powierzchni 0,0740ha   b). 1086/1 o powierzchni 0,0014ha
Działka nr ewid. 1099 o pow. 0,0694ha na działki:
a). 1099/2 o powierzchni 0,0682ha   b). 1099/1 o powierzchni 0,0012ha
Działka nr ewid. 1098/2 o pow. 0,0889ha na działki:
a). 1098/6 o powierzchni 0,0865ha   b). 1098/5 o powierzchni 0,0024ha
Działka nr ewid. 1098/1 o pow. 0,1683ha na działki:
a). 1098/4 o powierzchni 0,1664ha   b). 1098/3 o powierzchni 0,0019ha
 - obręb ewid. Radziłów,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji, ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela. Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738469,   w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Łomżyńskich w Radziłowie” – w km 0+000 – 0+220 drogi gminnej nr 104163B; km 0+000 – 0+320 drogi gminnej nr 104164B; km 0+000 – 0+120 gminnej nr 104150B . Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 14 stycznia 2009 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Łomżyńskich   w Radziłowie” – w km 0+000 – 0+220 drogi gminnej nr 104163B; km 0+000 – 0+320 drogi gminnej nr 104164B; km 0+000 – 0+120 gminnej nr 104150B.  Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                    
Działki nr ewid. 540/7, 915, 916, 946, 945, 1431/3, 797/3, 797/4, 797/5, 520, 521, 524 - obręb ewid. Radziłów.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 521o pow. 0,5817ha na działki:
a). 521/2 o powierzchni 0,5743ha   b). 521/1 o powierzchni 0,0074ha
Działka nr ewid. 524 o pow. 0,7538ha na działki:
a). 524/2 o powierzchni 0,7412ha   b). 524/1 o powierzchni 0,0126ha
Działka nr ewid. 520 o pow. 0,7734ha na działki:
a). 520/2 o powierzchni 0,7625ha   b). 520/1 o powierzchni 0,0109ha
Działka nr ewid. 797/4 o pow. 0,1300ha na działki:
a). 797/11 o powierzchni 0,1252ha   b). 797/10 o powierzchni 0,0048ha
Działka nr ewid. 797/3 o pow. 0,1003ha na działki:
a). 797/9 o powierzchni 0,0976ha   b). 797/8 o powierzchni 0,0027ha
Działka nr ewid. 797/5 o pow. 0,0801ha na działki:
a). 797/13 o powierzchni 0,0784ha   b). 797/12 o powierzchni 0,0017ha
Działka nr ewid. 1431/3 o pow. 2,5606ha na działki:
a). 1431/6 o powierzchni 2,5389ha   b). 1431/5 o powierzchni 0,0217ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji, ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.  Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738469,  w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                                Z up. Starosty
                                                                                                     Mariusz Mikielski


niedziela, 26 czerwca 2022

Piknik w Radziłowie (26.06)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.