środa, 17 kwietnia 2024

Burmistrz

Obrady Rady Miasta

Dnia 30 czerwca br. w sali konferencyjnej odbyły się obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Grajewo. Po otwarciu, przedstawieniu ich porządku, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz przedstawieniu zapytań i interpelacji radnych Burmistrz złożył RM sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (19.05 – 30.06.04r.). Wśród całego szeregu wydanych zarządzeń i uchwał znalazły się m. in.:
- o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Strażackiej G-wo;
- w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w mieście G-wo;
- w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy UM, ustalającego organizację i porządek pracy;
- w sprawie nabycia na rzecz miasta nieruchomości przy ul. Wiktorowo (pod poszerzenie drogi), przy ul. Parkowej (pod poszerzenie drogi), przy ul. Sportowej (pod poszerzenie drogi), przy ul. Partyzantów (pod poszerzenie drogi);
- zarządzenie w sprawie opłat za przyjęcie do składowania odpadów stałych (składowisko komunalne Koszarówka) : odpady komunalne –47,00zł/Mg; pozostałe (z wył. niebezp.) –75,00zł/Mg;
- na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników TBS Sp. z o.o. G-wo (24.06.04r.) – uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok ze stratą brutto 47.642,85zł, która pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki.

Każdego dnia Burmistrz bierze udział we wszelkiego rodzaju spotkaniach, wydarzeniach dotyczących spraw miasta, m. in.: 26.05.04r. - w W-wie, z prezesem NFOŚ oraz dyrektorem odpowiedzialnym w NFOŚ za Fundusz Spójności dotyczące możliwości pozyskania środków na inwestycje komunalne w PEC-u; 2.06.04 – spotkanie z przedstawicielami firmy zajmującej się technologią basenową; 4.06.2004 – udział w konferencji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku (Prezydenta Białegostoku R. Tura i B. Kudryckiej) na temat „ Czy fundusze strukturalne UE i inicjatywy wspólnotowe staną się motorem rozwoju Podlasia?”

Sprawozdanie Burmistrza zostało przyjęte jednogłośnie.
Sesja przebiegała wg. ustalonego porządku. Przyjęto sprawozdania z działalności ZWiK, ZADM, PUK Sp. z o.o., PEC Sp. z o.o., TBS Sp. z o.o.
Radni podjęli 11 Uchwał (w tym w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Grajewie”). Przyjęli sprawozdania -z prac Komisji RM za I półrocze 2004 r., -Komisji Rewizyjnej RM z kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2004r., -sprawozdanie Przewodniczącego RM z działań podejmowanych w okresie między sesjami RM.

Przed zamknięciem obrad podjęto jeszcze kilka problemów. Radny Chorosz podnosił sprawę ulg dla przedsiębiorców grajewskich, prezes ZNP – funduszu świadczeń socjalnych oraz nowego znaku zakazu wjazdu przy bl. 17 na os. Południe od strony przedszkola.

e-Grajewo.pl

czwartek, 16 listopada 2023

Zapraszamy na 81. Wszechnicę Biebrzańska

piątek, 2 kwietnia 2010

K.Waszkiewicz "Z pierwszej ręki"

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.