środa, 17 lipca 2024

Warto przeczytać

Obliczanie śladu węglowego firm - narzędzia, korzyści i obowiązki raportowania

Artykuł przedstawia narzędzia i metody obliczania śladu węglowego firmy oraz zalecenia Komisji Europejskiej. Omawia proces zbierania danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych i przeliczenie ich na ekwiwalent CO2. Ponadto, uwzględnia pośrednie emisje związane z zakupami, transportem i odpadami.

1. Narzędzia i metody obliczania śladu węglowego firmy

Obliczanie śladu węglowego firmy wymaga zastosowania różnych narzędzi i metod, które pozwalają na dokładne określenie emisji gazów cieplarnianych. Jednym z najważniejszych standardów jest Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), opracowany przez World Resources Institute (WRI) oraz . GHG Protocol dostarcza szczegółowych wytycznych dotyczących zbierania danych i obliczania emisji gazów cieplarnianych.

Aby rozpocząć proces obliczania śladu węglowego, firma musi zgromadzić dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych związanych z jej działalnością. Należy uwzględnić emisje wynikające zarówno z procesów produkcyjnych, jak i zakupionych surowców, usług, transportu oraz odpadów. Te dane są następnie przeliczane na ekwiwalent emisji CO2 przy użyciu odpowiednich współczynników emisji dla poszczególnych gazów cieplarnianych.

2. Korzyści obliczania śladu węglowego dla organizacji


Obliczanie śladu węglowego firmy przynosi wiele korzyści, zarówno dla organizacji, jak i dla środowiska naturalnego. Jedną z głównych zalet jest możliwość planowania działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Analiza danych dotyczących emisji pozwala firmie zidentyfikować obszary o największym wpływie na środowisko i skoncentrować się na ich minimalizacji. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie konkretnych działań, które nie tylko ograniczą negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, ale także przyniosą korzyści finansowe poprzez zmniejszenie zużycia energii i surowców.

Obliczanie śladu węglowego daje również organizacji możliwość identyfikacji potencjalnych obszarów poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Analiza danych pozwala na ocenę efektywności istniejących procesów produkcyjnych oraz identyfikację innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą przyczynić się do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie takich rozwiązań może nie tylko zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, ale także zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku, przyciągając klientów i inwestorów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.

3. Obowiązek raportowania śladu węglowego dla różnych rodzajów firm

Dyrektywa CSRD (Corportate Sunstainbility Reporting Directive) wprowadza obowiązek raportowania śladu węglowego dla różnych rodzajów firm. Dotyczy to zarówno dużych spółek notowanych na giełdzie, jak i małych i średnich firm powiązanych łańcuchem dostaw. Obowiązek ten wynika z rosnącej świadomości dotyczącej zmian klimatycznych oraz potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Firmy zobligowane do składania sprawozdań będą wymagać od swoich dostawców informacji na temat śladu węglowego kupowanych od nich materiałów, surowców, półproduktów i usług. Wymóg ten ma na celu stworzenie kompleksowego obrazu emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw oraz promowanie działań mających na celu redukcję tych emisji. Dzięki temu możliwe będzie skuteczne planowanie działań minimalizujących wpływ firmy na środowisko oraz osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

4. Konsekwencje nieraportowania śladu węglowego


Nieraportowanie śladu węglowego może mieć poważne konsekwencje dla reputacji firmy. W dzisiejszych czasach, kwestie związane ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska są coraz bardziej istotne dla konsumentów i inwestorów. Firmy, które nie podejmują działań w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i nie raportują swojego śladu węglowego, mogą być postrzegane jako nieodpowiedzialne i niezainteresowane ochroną środowiska. To z kolei może prowadzić do utraty zaufania klientów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych inwestorów.

Kolejną konsekwencją nieraportowania śladu węglowego jest ryzyko finansowe. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na produkty i usługi o niskim śladzie węglowym, firmy, które nie podejmują działań w tym zakresie, mogą stracić konkurencyjność na rynku. Klienci coraz częściej preferują firmy, które aktywnie angażują się w redukcję emisji gazów cieplarnianych i podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto, brak raportowania śladu węglowego może prowadzić do wzrostu kosztów działalności firmy, np. poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych lub kar finansowych za niewłaściwe zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych.

5. Metody obliczania śladu węglowego


Obliczanie śladu węglowego wymaga zastosowania różnych metod i standardów, które pozwalają na dokładne określenie emisji gazów cieplarnianych. Jednym z najważniejszych standardów jest Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), opracowany przez World Resources Institute (WRI) oraz . GHG Protocol zapewnia spójne podejście do obliczania emisji gazów cieplarnianych i uwzględnia zarówno emisje bezpośrednie, jak i pośrednie związane z działalnością organizacji.

Podczas obliczania śladu węglowego organizacji należy uwzględnić szeroki zakres działań. Pierwszy zakres obejmuje emisje wynikające z zużycia paliw, zarówno w źródłach stacjonarnych, jak i mobilnych. Należy również uwzględnić emisje wynikające z procesów produkcyjnych i technologicznych oraz czynniki chłodnicze ulatniające się do atmosfery. Kolejny zakres to emisje pośrednie związane z funkcjonowaniem organizacji, takie jak transport, dostawy, użytkowanie i przetwarzanie sprzedanych produktów, wynajęte aktywa czy inwestycje. Ważne jest również uwzględnienie wszystkich pośrednich emisji, takich jak emisje związane z zakupionymi surowcami i usługami, transportem i dystrybucją oraz odpadami powstałymi w wyniku działalności.

6. Usługi oferowane przez Artus Consulting w zakresie obliczania śladu węglowego


Firma Artus Consulting oferuje kompleksowe usługi związane z obliczaniem śladu węglowego dla organizacji. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam pomóc firmom w zebraniu niezbędnych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych oraz przeliczeniu ich na ekwiwalent emisji CO2. Nasze usługi obejmują również analizę zebranych danych, identyfikację obszarów o największym wpływie na środowisko oraz opracowanie rekomendacji dotyczących redukcji emisji.

Dodatkowo, nasza firma umożliwia porównanie wyników uzyskanych przez organizacje z innymi podmiotami, co pozwala na ocenę efektywności działań i identyfikację najlepszych praktyk. Wspieramy także organizacje w wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na zmiany klimatyczne.

Warto również wspomnieć, że istnieje możliwość sfinansowania obliczeń śladu węglowego ze środków unijnych. Nasz zespół pomoże Państwu zidentyfikować dostępne źródła finansowania i przygotować wniosek o dofinansowanie. Dzięki temu, obliczenie śladu węglowego stanie się jeszcze bardziej dostępne dla organizacji, które chcą działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.