poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10914 wyświetleń

Nowy zarząd, nowa jakość

Poprawa wizerunku firmy w lokalnej społeczności, wzrost konkurencyjności na rynku, bardzo dobra współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi na terenie Grajewa, selektywna zbiórka odpadów w zwiększonym zakresie, racjonalizacja polityki kadrowej, dodatni wynik finansowy Spółki to tylko niektóre widoczne efekty półrocznej działalności Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, którego prezesem od 1 lutego jest mgr inż Mirosław Mielczarek..
Główny wniosek przeprowadzonej na początku lutego kontroli doraźnej w Spółce przez audytora wewnętrznego Zgromadzenia Wspólników to - przeanalizowanie przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników stanu zatrudnienia, przeprowadzenie racjonalizacji polityki kadrowej celem obniżenia kosztów działalności Spółki.
Zarząd takowych analiz dokonał, przeprowadzono racjonalizację zatrudnienia, m.in. w wyniku konkursu ofert, ochronę fizyczną zakładu i pracowników dozoru przejęła firma ochroniarska, co zmniejszyło zatrudnienie i znacznie obniżyło koszty działalności. Również w wyniku racjonalizacji zatrudnienia zmniejszył się wskaźnik etatów nieprodukcyjnych do ogólnej liczby zatrudnionych z 41 procent do 25,5 procenta. Firma również w dużej mierze zrezygnowała ze zbyt wysokiej liczby dotychczasowych płatnych nadgodzin.
Nowy Zarząd podjął również działania zwiększające rentowność Spółki, m. in. poprzez wygrany przetarg na letnie oczyszczanie ulic Pisza, Prostek i Bogusz, pozyskiwanie no
wych zleceń na wykonywane prace, zarówno od miasta Grajewo, indywidualnych partnerów jak i poważnych podmiotów gospodarczych tereniu Grajewa jak i okolicy. W okresie ostatnich miesięcy, Spółka zawarła ponad 300 umów na wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych zarówno od dostawców indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Spółka również podjęła działania w celu zbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i AGD.

Aby wygrywać przetargi i otrzymywać nowe zlecenia, Spółka stara się i będzie się starać być konkurencyjna, terminowa i solidna w wykonawstwie i w swojej działalności. Chcemy również cały czas poprawiać swój wizerunek w społeczeństwie lokalnym, powiatowym i dalszym. Nawiązaliśmy pozytywną współpracę na terenie Grajewa ze SMLW, PEC, ZADM, ZWiK, szkołami i innymi zakładami pracy” - mówi prezes PUK


W dalszym ciągu jednym z priorytetów Spółki jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Tylko w sierpniu br. z tytułu sprzedaży odzyskanych surowców wtórnych (makulatura, butelki PET, szkło, aluminium) PUK zarobił 7,5 tys. zł brutto.

Spółka w swojej działalności czasami napotyka na trudności, czasami zdarzają się drobne niedociągnięcia, szczególnie w utrzymaniu czystości na terenie miasta ( zwłaszcza w dobie wandalizmu - po sobotnich i niedzielnych imprezach - wywrócone kosze na śmieci, połamane znaki itp.), ale ceni sobie wszelkie informacje o niedociągnięciach wynikające z obywatelskich postaw społeczeństwa i błyskawicznie stara się je usuwać i eliminować.

 e-Grajewo.pl

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Kondolencje mł. bryg. Andrzejowi Beczko

niedziela, 3 grudnia 2023

Kondolencje p. Leszkowi Laszczkowskiemu

Komentarze (1)

Normalnie to przed takim tekstem powinien być napis ARTYKUŁ SPONSOROWANY. Obecny prezes nie kandyduje gdzieś przypadkiem, że taką laurkę dostał?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.