wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

Nowe stawki podatkowe

W dniu 6 grudnia na II zwyczajnej Sesji RM w Grajewie podjęto uchwały określające stawki podatku od nieruchomości oraz środków transportowych. Stawki podatkowe wzrosły o prognozowany wskaźnik inflacji - nie więcej niż 1,9%.

Określono  następujące  stawki podatku od środków transportu na terenie Miasta Grajewo:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 310,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 497,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 730,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - foto 1,
3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 609,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 084,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 328,00 zł

4) 4) od ciągników siodłowych lub balastowych,  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - foto 2,
5) od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 276,00 zł
6) od przyczep lub naczep  ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masę całkowitą pojazdu i rodzaju zawieszenia - foto 3,
7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie - 386,00 zł
b) powyżej 15 a mniej niż 30 miejsc - 719,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 548,00 zł

1. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w 2004 roku i nowszych określa się w wysokości:
1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 uchwały:
a) - 254,00 zł
b) - 442,00 zł
c) - 675,00 zł
2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 uchwały:
a) - 553,00 zł
b) - 1 028,00 zł
c) - 1 271,00 zł
3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 uchwały - 221,00 zł

Określono następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Grajewo:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,48 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,87 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.