czwartek, 7 grudnia 2023

Wiadomości

Nowe projekty ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)


Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską

AKTUALNOŚCI

Powiat Grajewo
Działanie 3.1 Obszary wiejskie

- Przebudowa ujęcia wodnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi we wsi Łoje Awissa – Beneficjent Urząd Gminy Radziłów- Kwota dofinansowania - 627 055,07 zł
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szymany i w m. Łamane Grądy – Beneficjent Gmina Grajewo - Kwota dofinansowania – 2 354 758,50 zł


Województwo Podlaskie
PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH ZPORR - priorytet III ( .xls)

Celem Priorytetu 3 Rozwój lokalny jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenia ich w procesy rozwojowe kraju i Europy


Źródło: www.zporr.gov.pl

Czy gminy naszego powiatu wykorzystają szansę pozyskania dodatkowych środków na inwestycje?


e-Grajewo.pl

Konkurs - wygraj nagrodę...

czwartek, 7 grudnia 2023

Grajewo. Konsultacje społeczne

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.