niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

Niepełnosprawni są wśród nas

W Grajewie od 1 stycznia 2000 roku istnieje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Posiedzenia składów orzekających odbywają się w pomieszczeniach poradni Neurologicznej i Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego. Przeprowadzane tam są badania lekarskie oraz sporządzane oceny przez pozostałych członków składu orzekającego. Posiedzenia odbywają się średnio 5 razy w miesiącu. W okresie od  1.01.08r. do 30.09.08 r. przyjęto 471 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z tego Zespół wydał łącznie 428 orzeczeń.

Osoby zaliczone do określonego stopnia niepełnosprawności były w przedziałach wiekowych:
- 16-25 lat - 36
- 26-40 lat - 32
- 41-60 lat - 137
- 60 i więcej lat - 121

Zespół uznał za osoby niepełnosprawne 150 kobiet i 176 mężczyzn. Spośród tych osób pozostawało w zatrudnieniu 30, a 296 poszukiwało pracy, bądź było już w wieku emerytalnym.

Przyczyny niesprawności:
-    upośledzenia narządu ruchu: 95 osób
-    choroby układów oddechowego i krążenia: 95 osób
-    zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu: 36 osób
-    inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, nowotworowe, choroby układu krwiotwórczego: 40 osób
-    choroby psychiczne: 36 osób
-    choroby neurologiczne: 39 osób
-    choroby narządu wzroku: 1 osoba
-    choroby układu pokarmowego: 10 osób
-    upośledzenia umysłowe: 14 osób
-    epilepsja: 7 osób
-    choroby układu moczowo-płciowego: 6 osób

Poza orzeczeniami Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał w okresie styczeń - wrzesień 81 legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym 12 osobom poniżej 16 roku życia, 69 osobom powyżej 16 roku życia (w tym 50 na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i 19 na podstawie orzeczeń wydanych przez organy rentowe - ZUS, KRUS).
e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.