niedziela, 1 października 2023

Wiadomości

Narada w KP PSP

W dniu 19.01.2005r. o godz. 10.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie grajewskim w 2004r..W naradzie uczestniczyli:
- Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku - st. bryg. Bogdan Kołakowski,
- Dyrektor Biura ZOW ZOSP RP w Białymstoku - dh Lucyna Golonko,
- Komendant Powiatowy Policji - podinsp. Ireneusz Gliniecki,
- Dyrektor Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Grajewie - Bogdan Łapiński,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród - Marian Podlecki,
- Starosta Powiatu Grajewo - Jarosław Augustowski,
- Burmistrz Miasta Grajewo - Krzysztof Waszkiewicz,
- Burmistrz Miasta Szczuczyn - Waldemar Szczesny,
- Burmistrz Miasta Rajgród - Zygmunt Dziądziak,
- Wójt Gminy Wąsosz - Czesław Ołdakowski,
- Wójt Gminy Radziłów - Kazimierz Gwiazdowski,
- Sekretarz Gminy Grajewo - Kazimierz Grabowski,
- Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Grajewie - Ryszard Jaśkowski,
- Komendanci Gminni OSP z terenu powiatu,
- kierownictwo i załoga Komendy Powiatowej PSP w Grajewie.Komendant Powiatowy PSP przywitał wszystkich przybyłych, a następnie złożył sprawozdanie z realizacji celów i kierunków działania Komendy Powiatowej PSP i KSR-G na terenie powiatu grajewskiego w 2004r. oraz naświetlił planowane do wykonania w b.r. zadania. W dalszej części zebrania Z-ca Komendanta Powiatowego PSP przedstawił sytuację pożarową oraz podejmowania działania kontrolno rozpoznawcze na terenie powiatu w ubiegłym roku. W trakcie wystąpień, z omawianych zagadnień przedstawiono prezentacje multimedialne. Następnie głos zabrał Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku, który zapoznał zebranych z planami dotyczącymi zakupu pojazdów pożarniczych i prowadzenia inwestycji budowlanych w b.r., oraz poinformował o wykonanych w latach 2002, 2003 i 2004 działaniach w tym zakresie. Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród w swej wypowiedzi zadeklarował dalszą współprace w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz kontynuowanie zakupów urządzeń satelitarnego systemu nawigacji GPS. Komendant Powiatowy PSP wręczył Staroście, Wójtowi Gminy Grajewo i Wójtowi Gminy Wąsosz symboliczne statuetki wraz z podziękowaniem za rozwijanie i wzmacnianie ochrony przeciwpożarowej. W imieniu Wójta Gminy Grajewo statuetkę odebrał Sekretarz Gminy. Po czym wywiązała się dyskusja z załogą. Następnie przedstawiciele firmy Crowcon Detecion Instruments Ltd zaprezentowali osobiste wykrywacze tlenu, gazów technicznych i palnych. Na tym zebranie zakończono.


www.straz.e-grajewo.pl

niedziela, 1 października 2023

Ulica Wilczewo - pożar budynku!

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.